Gudforældrenes rolle i et barns liv

Gudforældrenes rolle, som rådgivere og undervisere i et barns liv, begynder ved barnets dåb. Deres indsats i denne rolle er fundamental. 
Gudforældrenes rolle i et barns liv
María Alejandra Castro Arbeláez

Bedømt og godkendt af psykolog María Alejandra Castro Arbeláez.

Sidste ændring: 03 juli, 2023

Gudforældrenes rolle, som rådgivere og undervisere i et barns liv, begynder ved barnets dåb. Deres indsats i denne rolle er fundamental. 
Gudforældrenes udvælgelse til dit barn er vigtig – hvis ikke, vil ceremonien blot være en udførelse af en religiøs tradition. 
Historisk set, blev det forventet, at gudforældrene overtog omsorgen for og opdragelsen af deres gudbørn, i tilfælde af forældrenes fravær. 
Dog, er dette kun sandt i dag, hvis der er et lovligt dokument, der attesterer dette faktum. Og, selvfølgelig, er en dommer nødt til at analysere dette dokument, og tage højde for barnets nuværende situation og ønsker. 

Gudforældre versus juridiske værger

Som nævnt ovenfor, udfylder gudforældrene en symbolsk rolle ved dit barns dåb. Fra det øjeblik, vil de være vigtige skikkelser i dit barns liv.

Dog, er ansvaret overfor dit barns liv ikke lovligt bindende. I det tragiske tilfælde af, at du ikke er i stand til at opdrage dit barn, har gudforældrene ingen juridiske krav i henhold til domstolen.

På samme tid, kan kirken forvente, at barnets gudforældre møder visse krav.

Eksempelvis, kan kirken kræve, at individerne er troene og medlemmer af folkekirken.

Kirken kan også bede dem om at deltage i en forberedelses-dåbstime, hvor de lærer omkring deres deltagelse i ceremonien, samt deres fremtidige ansvar.

Hvis du gerne vil have, at dit barns gudforældre fungerer som værger i dit fravær, skal du drøfte dette ønske med dem.

Hvis de accepterer din forespørgsel, bør du tale med en advokat, som kan lave et juridisk dokument, der erklærer dine intentioner.

“Forældre bør vælge deres børns gudforældre meget seriøst. Det handler ikke blot om familiære forpligtelser – ej heller, om at ære en nærtstående ven.”

Hvad er gudforældrenes rolle?

Generelt set, bør forældre forvente, at gudforældrene udfylder følgende ansvar:

  • Skabe et tæt bånd med barnet, og være til stede gennem hele barnets liv. Det er meget vigtigt, at gudforældrene viser en aktiv interesse i barnets daglige liv og ikke blot viser sig på billeder til vigtige begivenheder.
  • Forholdet bør være skabt på tillid. De folk, du vælger, bør blive en del af familien. Dit barns gudforældre bør være som en ekstra far eller mor, som barnet kan betro sig til, ligesom en ven. Dette oprigtige forhold vil hjælpe med at skabe et frugtbart bånd.
  • Gudforældrene bør fungere som vejledere i dit søns eller datters spirituelle dannelseDet betyder, at bidrage med et fast fundament og være et godt eksempel. Nogle gange, kan gudforældrenes undervisning og vejledning være mere modtageligt end fra forældrene – særligt i teenage-årene.
  • I tilfældet af katolske gudforældre, går denne rolle hånd i hånd med at holde forældrene ansvarlige for at bevare troen.
baby der bliver døbt

Hvordan man ved, hvem de rigtige er til at påtage sig rollen

Tanter, onkler, søskende, bedsteforældre, fætre, kusiner… Dette er alle bånd, der alle skabes naturligt i henhold til familiens tilknytninger. Dog, er gudforældrene valgt. 

Gudforældrenes udvælgelse er et valg, du skal tage bevidst. Hav i tankerne, hvilken vigtigt indflydelse denne beslutning vil have på dit barns fremtid.

De individer, du vælger, bør være familiemedlemmer eller nære venner. Vær sikker på, at de virkelig gerne vil påtage sig denne rolle, og er i stand til at deltage aktivt i dit barns liv.

Forskellige familier kan have forskellige traditioner. Eksempelvis, kan nogle familier spørge tætte familiemedlemmer, om de vil være gudforældre.

Dog, kan du også ønske at spørge en barndomsven, om han eller hun vil fungere som gudforælder, for at holde dette venskabsbånd i live.

Nogle familier vælger gudforældre baseret på deres økonomiske status eller position.

Dog, bør familietraditioner ikke være den afgørende faktor. En gudforælder bør være en, som har et sundt, spirituelt liv, som han eller hun kan dele med dit barn. 

Du bør vælge en, som du virkelig kan stole på, og kan regne med i henhold til god uddannelse.

Influerende faktorer

Geografisk afstand

Mens det er sandt, at sociale medier bringer os sammen, er det bedre for dit barn, at gudforældrenes fysiske tilstedeværelse er tæt på. 

Det handler om, at kunne give dit barn et kram, når det har brug for det. At tage ud sammen, bruge aftenenerne sammen, og tage om livet. Selvfølgelig, er denne beslutning op til forældrene.

Alder

Ældre individer er fantastiske rådgivere, uden tvivl. Men, du skal måske overveje, hvor fantastiske det vil være for dette forhold, at kunne være i mange år fremover. 

Når det kommer til at tage en beslutning, vil du måske også overveje aldersforskellen.

Emotionel tæthed

Dette er en anden nøglefaktor. De folk, du udvælger som gudforældre, bør ikke blot dele dine værdier og principper. De bør også have den emotionelle intelligens til at vise deres følelser.

far der løfter dreng op i luften

Forældrenes valg

Gudforældrenes udvælgelse er et valg, som forældre bør tage meget seriøst. 

Det handler ikke blot om familieobligationer, ej heller, om at ære en tæt ven. 

Gudforældre kan have en indflydelse på beslutninger i dit barns liv – og dit barn fortjener det bedste.

At spørge nogen, om de vil være dit barns gudforælder, er en af de største former for tillid, du kan udvise.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.