Idealistiske børn: Egenskaber og karakteristika

Idealistiske børn er omsorgsfulde og interesseret i det fælles bedste. Men vi skal arbejde tæt sammen med dem om deres følelser.
Idealistiske børn: Egenskaber og karakteristika

Sidste ændring: 03 august, 2022

Drømme om en bedre verden. I løbet af vores liv har vi sikkert alle tænkt på det ved adskillige lejligheder og har endda forpligtet os til at nå et sådant mål. For idealistiske børn er det et dagligt mål, som de tænker på hele tiden. Men hvad er prisen? Lad os se nærmere på disse børns karakteristika.

Hvordan er idealistiske børn?

Du har sikkert mødt nogen med en stærk overbevisning om muligheden for at forbedre det miljø, vi lever i. Måske har denne attitude fulgt dem hele deres liv. Derfor vil vi fortælle dig, hvad de typiske træk ved idealistiske børn er.

Typiske karaktertræk

  1. De er meget tydelige med hensyn til deres værdier og handler i overensstemmelse med dem. Solidaritet, lighed, retfærdighed og omsorg for miljøet er nogle af de principper, som er styrende for dem. De er bekymrede over noget, der ligger “uden for” deres umiddelbare kontekst. Derfor bevæger de sig i retning af forandring. I denne forstand søger mange idealistiske børn at overgå det nuværende – ikke for deres egen fortjeneste eller for at blive anerkendt, men fordi de tror på en bedre fremtid og ønsker at efterlade en anderledes arv.
  2. De stopper ikke ved ord: De ønsker at være en del af den forandring, de søger. Det er børn, der ikke begrænser sig til at drømme. Tværtimod søger de at drive forandring fremad. De involverer sig i de situationer, der interesserer dem. De viser stort engagement, uanset de vanskeligheder, de møder.
  3. De er engagerede i solidaritet. Deres mål bevæger sig ud over individuelle interesser. De viser omsorg for det fællesskab, som de tilhører. De forfølger idealet om at opnå, at alle mennesker nyder godt af en bedre situation end den, de har.
  4. De er kendetegnet ved deres empati. De er bevæget af andres ugunstige situationer. De bekymrer sig om personerne omkring dem, og de stræber efter at gøre dem godt tilpas.
  5. De har en tendens til at have forsonende, kommunikative og forhandlingsvillige personligheder.
  6. De har positive referencer: De identificerer normalt nogle personer, som de beundrer, lytter konstant til dem og ønsker at lære af dem. Derefter følger de deres eksempel og søger at efterligne dem.

Det skal du huske på om idealistiske børn

Den virkelige verden er en permanent udfordring for idealistiske børn: For ligesom retfærdighed eksisterer, eksisterer der også uretfærdighed. Selv om de gør en stor indsats, vil deres resultater ikke altid gå i den retning, de ønsker.

Mange voksne vil måske sige, at sådan er livet, og det er helt rigtigt. Idealistiske børn bruger imidlertid en stor indsats og opmærksomhed på at lade sig lede af deres værdier og forfølge deres idealer. Det betyder, at de udsætter sig selv for flere frustrationer. Derfor er her nogle anbefalinger til at ledsage deres opdragelse.

Dreng, der tegner trappe, er eksempel på idealistiske børn

Hvis du har et idealistisk barn, skal du ikke forsøge at afholde ham eller hende fra at kæmpe for sine idealer. Ledsag dem til at sætte opnåelige mål. Det vil give dem mulighed for at komme tættere og tættere på de store udfordringer, de har sat sig selv.

Du er måske interesseret i: 5 lege til at arbejde med børns empati

Tal meget med dem

Skab rum med plads til dialog, hvor de kan udtrykke sig og dele, hvad de føler, og hvordan de har det. Det er vigtigt at følge deres følelser meget nøje, især fordi de altid er bekymrede for andre.

Samtidig skal du hjælpe dem med at håndtere den frustration, der får folk til at handle baseret på egoistiske interesser. Det er vigtigt at lære dem at genkende og håndtere deres følelser, fordi de kan være meget følsomme over for andres realiteter og tage dem til sig som deres egne.

Det gælder selv, når det drejer sig om fremmede situationer, som de kun har ringe indflydelse på.

Hjælp dem med at tænke på realistiske og opnåelige mål

Rent praktisk skal du hjælpe dem med at “beholde fødderne på jorden”. Det er vigtigt at ledsage disse børn i processen mod deres mål, men også at hjælpe dem med at regulere sig selv. F.eks. at forstå, at der er ting, der tager tid, og at en enkelt persons ønske eller handling ikke er nok til at opnå en stor ændring i samfundet.

Alle disse tips vil hjælpe dem til at tænke i “mindre skala” og til at starte med at søge at skabe en positiv indvirkning på deres nærmeste og referencegrupper.

Tag altid det, de siger, alvorligt

I lang tid undervurderede man det potentiale for forandring, som børn kunne udøve. Det skyldtes, at der fortsat var et voksencentreret socialt kriterium, som vægtede idéer i forhold til alder.

Der findes imidlertid børn, som har en idealistisk og engageret ånd, som søger at skabe en anden mulig virkelighed, og hvis idéer er gode. Hvis vi afskrækker dem, fordi vi er bekymrede for, at de skal lide, eller for at undgå at skuffe dem, vil det ikke forhindre dem i at gå videre med deres drømme. Tværtimod vil det efterlade dem uden vores støtte.

Derfor er det vigtigt at bekræfte disse børn, anerkende deres ønsker, hjælpe dem med at nå deres mål og tilbyde dem den støtte og opmuntring, de har brug for.

Det er vigtigt at give dem en opdragelse, som giver dem ressourcer, der gør dem i stand til at klare situationer, og som ikke “vælter dem omkuld”. En opdragelse, der giver dem mulighed for at tilfredsstille deres appetit på forandring, og som ikke kun er fokuseret på at formidle teoretisk viden.

Du vil måske være interesseret i: Hvordan lærer man børn værdien af kærlighed?

Barn med vinger på fars skuldre drømmer om at flyve

Drømme er ikke altid naive, men kan tværtimod holde motivationens flamme i live. Så hvorfor forsøger vi at slukke dem?

Læring fra idealistiske børn

Mange gange er voksenverdenen præget af en “ekstra” dosis rationalitet eller objektivitet og begrundet med behovet for at holde “fødderne på jorden”. På grund af dette ser forældre ofte på verden gennem realistiske briller, men glemmer deres illusioner og drømme undervejs. Vi glemmer endog formålet eller meningen med det, vi gør.

Idealistiske børn kommer til at minde os om dette “hvorfor”. De kommer til at smitte os og motivere os. Ud fra vores voksenrolle har vi meget at bidrage med til dem. Vi vejleder dem meget godt, så de ikke bliver modløse, når de snubler. Men i bund og grund skal vi tillade dem at være dem, de er, og lade dem lyse vores liv op med deres illusioner.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Pizzo, M. E. (2006). El desarrollo de los niños en edad escolar. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
  • López, L. M., Soto-Rubio, A., & Rico, G. M. (2015). Bullying e Inteligencia Emocional en niños. Calidad de vida y salud8(2).
  • Andrés, M. L., Castañeiras, C. E., & Richaud, M. C. (2014). Relaciones entre la personalidad y el bienestar emocional en niños. El rol de la regulación emocional. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology8(2), 217-241.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.