Du må ikke opdrage børn baseret på frygt

Hvis du ønsker, at dine børn skal tage kontrol over deres liv og turde forfølge deres drømme, skal du ikke opdrage børn baseret på frygt.
Du må ikke opdrage børn baseret på frygt

Sidste ændring: 01 maj, 2023

Verden og dens menneskelighed kan være meget grusom og skræmmende. Det er kun logisk, at man som forælder ønsker at beskytte sine børn mod enhver potentiel fare. Men du bør ikke opdrage børn baseret på frygt. Forbered dem i stedet på at gøre verden til et bedre sted på trods af vanskelighederne undervejs.

Det er naturligt, at du ønsker at beskytte dine børn i en glasboble. Det gøres for at forhindre dem i at blive udsat for lidelser. Men hvis vi er realistiske, må vi forstå, at vi ikke altid kan være ved deres side for at advare dem mod alle de dårlige ting, der findes i verden.

Derfor er det vigtigt at udrydde frygten i hjemmet. Man bør i stedet stræbe efter at dyrke værdier, som vil ledsage dem gennem hele livet. De kan give dem mulighed for at træffe de bedste beslutninger.

Hvis du ikke ønsker, at de skal have et negativt syn på verden, skal du ikke opdrage dine børn baseret på frygt

Mange forældre tror, at hvis de indgyder deres børn den tanke, at verden er et sted fuld af potentielle farer, vil det hjælpe dem til lettere at identificere disse farer. Så kan de løbe væk fra dem så hurtigt som muligt.

Denne idé er dog langt fra effektiv. For når børn internaliserer og tager disse udsagn til sig, bliver de bange for at se deres hverdag i øjnene. Dette fører til, at de oplever lidelser som angst og depression.

Mor skælder datter ud som eksempel på at opdrage børn baseret på frygt

En nyere akademisk undersøgelse afslørede, at tidlige overbevisninger om verden (dem fra barndommen) påvirker børns udvikling negativt, når de opdrages med tanken om, at verden er et farligt sted, der bør frygtes.

For denne skadelige tanke vil i fremtiden kun producere utilfredshed, dårligere helbred, dårlig følelsesmæssig intelligens og flere selvmordsforsøg hos dem.

Selv om det er ubestrideligt, at ikke alt i verden er rosenrødt, betyder det ikke, at vi bør påvirke vores børn negativt og indgyde dem fejlagtige idéer.

Det skyldes, at den opfattelse, vi har af virkeligheden, har en dybtgående indflydelse på personligheden. Den kan hæmme børn i at udnytte deres fulde potentiale. Den kan endda påvirke deres følelsesmæssige og fysiske velbefindende.

Børn har ikke brug for frygt for at forsvare sig mod farerne i verden

Når vi lærer børn, at verden er et skræmmende sted fuld af farer, dyrker vi kun fordomme i dem, som vil følge dem hele livet.

En undersøgelse fra University of Washington, Tacoma, bekræfter denne teori, da de mennesker, der lever i konstant bekymring for deres sikkerhed, har en tendens til at være mere tilbøjelige til at have negative stereotyper over for grupper, der i den kollektive forestilling ses som en trussel.

Undersøgelserne viste, at høje overbevisninger om, at verden er farlig, forudsiger større negativitet, sikkerhedsrelateret bekymring og frygt over for grupper, der stereotypisk ses som trusler mod sikkerheden (f.eks. illegale indvandrere og muslimer).

På grund af dette er det afgørende, at man som forælder ikke lærer irrationel frygt over for verden og nogle af dens indbyggere. For dette skaber kun fordomme og rigide tanker, der er langt fra virkeligheden, og kun hæmmer børnene i at gøre deres bedste.

Derfor er det ikke overraskende, at nogle børn tænker ting som: “Jeg vil ikke lære at cykle, fordi jeg kan falde og komme til skade. Jeg må hellere blive hjemme, så jeg er i sikkerhed”.

I stedet for at opdrage børn baseret på frygt, bør opdragelsen være baseret på oprigtighed

Alt det ovenstående betyder ikke, at vi skal lyve over for børnene. Vi bør ikke bilde dem ind, at verden er et pænt og harmonisk sted, hvor alt altid går godt. For det er heller ikke sandheden. Nogle mennesker lider meget hver dag på grund af krige, naturkatastrofer, pandemier og menneskelig ondskab i almindelighed.

Far og søn taler sammen

På trods af farerne i verden bør børn ikke være bange for at nå deres mål af frygt for at komme til skade.

Så det er vigtigt at tale med børn om denne mørke side af verden. Men uden at få dem til at tro, at deres liv er i konstant fare. Når de er modne nok til at forstå disse kendsgerninger, skal vi være taktfulde, når vi taler om dem. Være oprigtig og ærlig, men ikke opmuntre til frygt over for andre. For kærlighed og venlighed er også en del af mennesket.

Af disse grunde skal du ikke forsøge at hærde dine børn for at beskytte dem mod potentielle farer. Tal i stedet med dem med oprigtighed. Motivér dem til at være den forandring, som verden har brug for for at komme videre.

Opdrag dem også ved at gå foran med et godt eksempel. Du bør fremme værdier (såsom empati, respekt, venlighed og generøsitet). Det vil hjælpe dem med at blive bedre mennesker og være det lys i mørket, der giver håb til andre.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Cook, C. L., Li, Y. J., Newell, S. M., Cottrell, C. A., & Neel, R. (2018). The world is a scary place: Individual differences in belief in a dangerous world predict specific intergroup prejudices. Group Processes & Intergroup Relations21(4), 584–596. Recuperado de: https://doi.org/10.1177/1368430216670024
  • Jeremy D. W. Clifton & Peter Meindl (2022) Parents think—incorrectly—that teaching their children that the world is a bad place is likely best for them, The Journal of Positive Psychology, 17:2, 182-197, DOI: Recuperado de: 10.1080/17439760.2021.2016907
  • Paolini C. Oiberman A. Mansilla M. (2017). Desarrollo cognitivo en la primera infancia: influencia de los factores de riesgo biológicos y ambientales. Argentina: UCES; 2017. Recuperado de: http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/4289
  • Valdiviezo Reyes, C. B., & Léon Loaiza, B. J. (2019). La sobreprotección familiar y la incidencia en el desarrollo de la autonomía e independencia de los niños de 0 a 3 años (Bachelor’s thesis). Recuperado de: http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4763?locale-attribute=en

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.