3 af enebørns behov

Når vi kun har ét barn, kan behovet for at opdrage det barn godt få os til at ty til overdrevenhed, og ikke på den gode måde.
3 af enebørns behov

Sidste ændring: 26 marts, 2022

De samfund, vi lever i, har fået flere og flere familier til at vælge kun at få ét barn. Det anslås, at ca. 28 % af børn vokser op uden søskende. Det er en stigende tendens i mange lande. Selvom det er et lige så legitimt alternativ som alle andre, må vi huske på, at enebørns behov er særlige.

Det er ubestrideligt, at disse børn har en række fordele som følge af, at de ikke har nogen søskende. F.eks. investeres al deres forældres tid og opmærksomhed i dem.

Da der er færre medlemmer i familien, er de økonomiske ressourcer, der er til rådighed, normalt større. Der er adgang til en bedre livskvalitet. Der er dog også en række ulemper, som man skal tage hensyn til, når man opdrager enebørn, så de ikke går ud over deres udvikling.

Hvad er enebørns behov?

Far hjælper datter med at skænke juice

Kontakt med andre børn

Det er rigtigt, at børn i de første år har mest gavn af kontakt med voksne. Men fra tre- eller fireårsalderen forlader de små parallelle lege og begynder at interagere med hinanden. Der åbner sig en verden af sociale muligheder, som beriger dem enormt.

Børn, der vokser op sammen med søskende, har flere muligheder for at tilegne sig og øve sig i sociale færdigheder som f.eks. at dele, skiftes, forhandle eller løse konflikter. Enebørn har derimod ikke den fordel, at de ikke har disse første legekammerater i hjemmet.

Derfor er det vigtigt at sikre hyppig kontakt med andre børn og sørge for, at de har mangfoldige og varierede muligheder ud over den socialisering, som skolen tilbyder. Fritidsaktiviteter, samvær med fætre og kusiner eller venner uden for klassen eller blot leg med andre børn på legepladsen er meget velegnede aktiviteter.

Plads til udvikling

Når der kun er ét barn i familien, er det almindeligt, at alle forventninger, bekymringer og al opmærksomheden bliver overført til forældrene. Derfor har enebørn en tendens til at knytte tætte bånd til deres forældre. Det kan til tider være på grænsen til overbeskyttelse.

Hvis der er flere børn, er det ikke muligt at være opmærksom på dem alle hele tiden. Men når der er tale om enebørn, kan forældrene blive overdrevet påtrængende.

For at opdrage et enebarn skal man huske på, at barnet har brug for at udvikle sin selvstændighed og selvtillid lige så meget som alle andre børn.

For at gøre dette må man ikke begå den fejl at løse alle deres opgaver, men i stedet lære dem at udføre dem på egen hånd. De har brug for plads til at udvikle ansvarlighed, begå fejl og lære af dem. Hvis den opmærksomhed, de får, er for stor, fratager man dem denne mulighed.

Sunde grænser

Som det sidste skal børn vokse op med sunde og konsekvente grænser. Da de er de eneste børn i hjemmet, er forældrene ofte lidt for imødekommende over for dem.

De giver dem alt, hvad de ønsker sig, de giver efter for deres ønsker, og der er ikke tid til, at disse børn skal konfronteres med andre meninger eller andre menneskers behov, da der ikke er andre børn.

Derfor kan de vokse op og føle, at de er universets centrum, for det er de faktisk i hjemmet. Problemet opstår, når de kommer ud i den virkelige verden. Så skal de lære at tolerere frustrationer, forhandle og acceptere negative ting.

I skolen f.eks. drejer situationerne sig ikke om dem, og de skal være i stand til at tilpasse sig. Lad os derfor sørge for at forberede dem derhjemme, så de ved, hvordan de skal håndtere denne virkelighed.

Forældre med datter evaluerer enebørns behov

Enebørns behov er ikke så forskellige

I virkeligheden ligner enebørns behov meget de behov, som alle andre børn har. De bliver blot nogle gange glemt på grund af deres situation.

I et hjem med flere søskende er det ikke så nødvendigt at tænke på at opstille regler for sameksistens eller begrænse den omsorg, vi giver hvert enkelt barn. Det er noget, der opstår naturligt af selve familiens sammensætning.

Men når vi kun har ét barn, kan behovet for at opdrage det barn godt få os til at ty til overdrevenhed. Og det er ikke på den gode måde. Så lad os være opmærksomme på, når vi opdrager enebørn, at de skal lære at forholde sig til hinanden i en verden omgivet af ligestillede. Vi skal give dem de nødvendige redskaber til at gøre det.

This might interest you...
12 tips til sammenhold i en familie
Børnenes Verden
Læs den på Børnenes Verden
12 tips til sammenhold i en familie

Det er ikke let at skabe sammenhold i en familie, men vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at vores børn kan vokse op i et sundt miljø.  • López, M. E., & Arango, M. T. (2014). El hijo único. Grijalbo.
  • Jiao, S., Ji, G., Jing, Q., & Ching, C. C. (1986). Comparative study of behavioral qualities of only children and sibling children. Child Development, 357-361. https://www.jstor.org/stable/1130591?seq=1