Børnemishandling: Hvad er det?

Mange tænker på fysisk vold, når der er tale om børnemishandling. Tværtimod handler børnemishandling også om andre vigtige faktorer.
Børnemishandling: Hvad er det?
María Alejandra Castro Arbeláez

Bedømt og godkendt af psykolog María Alejandra Castro Arbeláez.

Sidste ændring: 03 februar, 2019

Børnemishandling er desværre en sørgelig del af vores samfund. Forældre og autoritære figurer tyr til tider til mishandling, som en disciplinær metode. Nogle tyr til børnemishandling for at afreagere deres frustrationer.

Uanset årsagen til mishandlingen, er det vigtigt at belyse emnet og informere. For hvis du selv opdager, at du mishandler dit barn, så er det tid til vende dig af med den skadelige opførsel.

En sund opvækst handler ikke kun om det at have et hjem, mad og en god skolegang. Selvom disse behov er vigtige at få dækket dagligt.

Men disse faktorer kan ikke stå alene i en sund opvækst, hvis et barn bliver mishandlet. Et barn har behov for så meget mere, hvis det skal vokse op og være lykkelig. Det er vigtigt, at man også plejer sit barns følelsesmæssige udvikling. I denne artikel vil du finde alt det, du har behov for at vide om børnemishandling.

Der vil blive talt om de forskellige former for børnemishandling samt den typiske årsag bag. Derudover bliver der også kigget på konsekvenser af børnemishandling i forhold til spædbarnsudvikling, samt hvordan man angår det.

Forskellige former for børnemishandling

Børnemishandling har mange ansigter, og derfor kan der være forskellige former for skader.

I forhold til at klassificere de forskellige former for mishandling, kommer det an på situationen, da der kan være varierende omstændigheder.

Det er vigtigt at nævne den komplekse virkelighed, som mishandling er, dog er børnemishandling aldrig berettiget.

Fysisk mishandling

Denne form for mishandling er den mest kendte. Den referer til enhver form for skade, der påføres med overlæg på et andet menneske. Det inkluderer alt fra at slå til mere alvorlige former for tortur.

Typisk udføres mishandlingen af en eller begge forældre, og generelt set er fysisk mishandling linket sammen med alkoholisme, stofmisbrug og økonomiske problemer med mere.

Pige sidder på trappen og er ked af det

Psykologisk mishandling

Denne form for børnemishandling opstår i forskeligge typer miljøer. Men taget dens natur i betragtning, er det oftest en person tæt på barnet, der udfører denne form for børnemishandling. Det kunne eksempelvis være en forælder, bedsteforælder, lærer osv.

Psykologisk mishandling kommer oftest til udtryk i form af trusler, mobning, konstant kritisering af barnets manglende evner, nedladende sprog, intimidering, manipulering og afpresning.

Seksuel mishandling

Seksuel mishandling af børn deler mange ligheder med fysisk og psykisk mishandling. Indvirkningen af den seksuelle mishandling af børn er dog meget mere alvorlig.

Det er ofte en person, som barnet har tillid til: et familiemedlem eller en lærer, som krænker barnet seksuelt.

Seksuel mishandling har en skadelig indflydelse på barnets psykiske og følelsesmæssige udvikling, og denne form for mishandling efterlader kort-, mellem- og langtidsvarende skader.

Ifølge diverse studier er konsekvenserne af seksuel mishandling: depression, selvmord, stofmisbrug, forskellige former for psykiske sygdomme med mere.

Forladt eller forsømt

Denne form for mishandling finder sted, når en forælder eller en værger ikke formår at tage vare på et behov, som barnet har. Det inkluderer forsømmelse på et et bestemt område såsom mad, hygiejne, lægebehandling, tryghed osv. Derudover refererer det også til at forlade sit barn.

Det at forlade sit barn kan forekomme på forskellige måder. Enten at forælderen eller værgen forlader hjemmet, eller efterlader barnet et andet sted til at klare sig selv.

Det at blive forladt har negative konsekvenser for barnets psykologiske udvikling, udover den direkte skade, der allerede er udført ved forsømmelsen i sig selv (underernæring, mangel på lægebehandling, forebyggelige uheld med mere).

Det at blive efterladt og forsømt, udsætter barnet for miljøer, der er skadelige for hans udvikling.

Mishandling er ikke ekskluderende

Det er vigtigt at pointere, at den ene form for mishandling ikke udelukker den anden form. Det vil sige, at et barn kan godt blive udsat for mere end én form for mishandling på samme tid.

Voldelige individer er mere tilbøjelig til påføre mere end én form mishandling af deres ofre.

Forældre skændes, mens barn kan høre det

Børnemishandlings indvirkning

Effekten af børnemishandling er dybt negativ. Børnemishandling er skadelig og fuldstændig uberettiget, som nævnt tidligere.

Gennem opvæksten har mellemmenneskelige forhold en stor indflydelse på barnets udvikling og velbefindende. Sunde og positive forhold er fundamentalt gennem ens opvækst.

Dermed anbefaler vi positive opdragelsesmetoder samt de teknikker der stor beskrevet i tilknytningsteorien.

Inkorporere disse metoder fremfor at ty til afstraffelse, vold og andre former for mishandling.

Teorien om tilknytning kombinerer et empirisk fokus med et humanistisk fokus.

Det tager udgangspunkt i den evolutionære udvikling i biologi, psykologi og psykoanalysen. På baggrund af dette giver tilknytningsteorien dig en komplet model at følge.

Teorien beskriver hvordan det følelsesmæssige bånd mellem spædbarn og forælder/værge dannes, samt hvordan dette bånd tillader barnet at tilgå og forstå den tilegnende viden om adfærdsmønstre.

Det vil sige, at den udefrakommende stimuli gør dit barn i stand til at at klare sig i de omgivelser, han befinder sig i.

Børnemishandling forvrider et barns perception samt evner til at håndtere givne situationer. På baggrund af dette, har børnemishandling en massiv negativ indflydelse på et barns psykologiske udvikling.

Ofre for børnemishandling har svært ved at danne og nyde sunde forhold til andre.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.