Heuristisk leg: Opdagelse og udforskning

I denne artikel skal vi se nærmere på heuristisk leg, hvad det er, dets kendetegn, de anvendte materialer, den påkrævede forberedelse, dets fordele og underviserens rolle.
Heuristisk leg: Opdagelse og udforskning
Marta Crespo Garcia

Skrevet og kontrolleret af pædagog Marta Crespo Garcia.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Leg er en vigtig del af barndommen. Leg er måden, hvorpå børn lærer ting og forstår verden omkring dem. I denne artikel skal vi se nærmere på heuristisk leg.

Heuristisk leg

Legene varierer i henhold til barnets udviklingsfase. Fra 12 til 24 måneder er børn i en periode med sensormotorisk udvikling. De begynder at få større autonomi i deres bevægelser, og lidt efter lidt begynder de at koordinere dem. Derfor er der mange lege- og læringsmuligheder.

I alderen 12-24 måneder begynder børn at udforske og opdage, hvordan tingene fungerer. Således har de brug for mange genstande til at eksperimentere med. Allerede i vuggestuen kan man give dem denne mulighed gennem heuristisk leg. Denne type leg favoriserer manipulation, eksperimentering og opdagelse.

Heuristisk leg er for børn i alderen 12-24 måneder. Det er udviklet af den engelske pædagog Elinor Goldschmied og sat i praksis i samarbejde med undervisere fra England, Skotland, Italien og Spanien.

Det består af en gruppe børn og en række genstande af forskellige typer og materialer, som de kan lege og eksperimentere frit med, uden at voksne blander sig, i en bestemt mængde tid og i et kontrolleret miljø. Barnet er hovedpersonen i sin egen læring. Således lærer og udforsker de på egen hånd.

Børn leger med byggeklodser

Kendetegnene ved heuristisk leg

Det tilskynder børn til at manipulere, observere og udforske mange forskellige genstande og materialer samt interagere og opdage med deres blik, berøring og mund.

Ved at opdage bliver barnet mere opmærksom på naturens love (tyngdekraft, balance, hastighed mv.) og på genstandenes egenskaber (dimension, volumen, vægt, farve, tekstur mv.).

Der er ingen fejl; handlingerne og relationerne, som ét barn opbygger med genstandene, vil være lige så korrekt og tilstrækkeligt, som måden et andet barn gør det på. Det skyldes, at der er uendeligt mange muligheder. Der er således intet, der afgør, hvad der er rigtigt og forkert.

Konflikter under leg er elimineret, da alle børnene har nok genstande, og de bliver ikke bedt om at dele.

Fordelene ved denne type leg

Det er først og fremmest vigtigt, at børnene finder glæde i materialerne og i deres handlinger. Her er der en række andre fordele ved legen:

 • Det fremmer koncentrationen.
 • Det udvikler hånd- og øjekoordinationen.
 • Børnene kan koordinere bevægelser med begge hænder. De kan for eksempel stable, sætte sammen, dække til mv.
 • De lærer om årsag- og virkningsforholdet samt andre koncepter (indenfor/udenfor og fyldt/tomt).
 • De kan sortere og skelne mellem forskellige genstandskategorier.
 • De udvider deres ordforråd.
 • De får en sensorisk opfattelse af genstande.

Hvad skal man bruge?

Her er en liste over, hvad du skal bruge:

 • Forskellige genstande. Det er bedst, hvis de er naturlige (træ, pap, metal, kork, læder). Men du kan også bruge genbrugsmaterialer. Du skal have mange forskellige og varierede genstande – mindst 15 forskellige og 50 af hver.
 • Stofposer. Heri kan du opbevare alle de samme genstande af hver type, hvilket kaldes for samlinger. På hver pose skal du tegne eller skrive, hvad den indeholder.
 • Beholdere. Det er som regel kurve, krukker eller kasser i forskellige størrelser til at opbevare genstandene. Du skal bruge tre eller fire til hvert barn.
Børn under en legesession

Hvordan organiserer man heuristisk leg?

En legesession varer omtrent 50 minutter. Denne tid inkluderer forberedelse, leg og oprydning. Der skal være maks. 8-10 børn i hver session.

 • Forberedelse. Underviseren skal forberede legeområdet. Det skal være rummeligt, så børnene har mulighed for at bevæge sig. Området skal også fremme koncentrationen. Derfor skal underviseren fjerne spil og genstande, der kan forårsage distraktioner. Underviseren skal forberede otte legestationer. Hver legestation skal bestå af 3-4 beholdere og 7-8 stykker fra hver samling.
 • Leg. Børnene kan frit udforske og manipulere genstandene. De har uendeligt mange muligheder: fylde, tømme, åbne, tildække, stable, rulle, kramme…
 • Oprydning. Underviseren skal afsætte 15 minutter til, at børnene kan rydde genstandene op. Børnene, med underviserens hjælp, skal indsamle og klassificere genstandene; dette er en del af legen. Børnene kan derved udvikle et større ordforråd, da underviseren fortæller navnet, mængden og stedet, hvor genstandene er blevet samlet op.

Underviserens rolle

Underviseren har rollen som facilitator og observatør. Han eller hun skal være opmærksom og observere, hvordan børnene interagerer med genstandene, og han eller hun skal skrive de ting ned, som de finder interessante. Underviseren skal ikke tilskynde, foreslå, rose eller dirigere.

Hvis de på et tidspunkt ser, at genstandene ligger for spredt rundt omkring i legeområdet, skal de lægge dem tilbage i stilhed for at undgå at distrahere børnene. De skal kun blande sig, hvis et af børnene begynder at kaste med ting og forstyrre de andre. I dette tilfælde er det bedst at tilbyde det barn en beholder og opfordre dem til at lægge genstandene i dem.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.