Interaktioner blandt de studerende i skolen

“Samarbejde er den grundige overbevisning om, at ingen kan komme derhen, medmindre alle kommer derhen."
Interaktioner blandt de studerende i skolen
Ana Couñago

Skrevet og kontrolleret af psykolog Ana Couñago.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Børn bruger en stor andel af deres tid i skole. Derfor, er det vigtigt, at underviserne sikrer sig, at de interaktioner, der er blandt de studerende i skolen, er sunde og respektfulde.

Det er afgørende at etablere sociale relationer med jævnaldrende i barndommen og ungdommen, når det kommer til optimal og balanceret udvikling. Derfor, er det ekstremt vigtigt at skoler opfordrer til sunde og respektfulde interaktioner blandt de studerende. Når de gør dette, maksimerer underviserne de studerendes sociale, kognitive og lingvistiske færdigheder

Med andre ord, skal uddannelsesinstitutioner skabe steder, der gør det muligt for samarbejde og sammenhold blandt de studerende. Når det er tilfældet, vil interaktionerne mellem de studerende blive en aktiv ressource i læringsprocessen. Børnene vil vokse op i et mangfoldigt klima, der fremmer følgende værdier:

 • Accept
 • Respekt
 • Inklusion
 • Lighed

“Forskellighed er essensen af menneskeheden. Forskellighed er et tilfælde ved fødslen, og det bør derfor aldrig være en kilde til had eller konflikt. Svaret på forskelligheden er at respektere den. Deri ligger det mest fundamentale princip af fred; respekt for diversitet.”

– John Hume –

Sociale interaktioner blandt børn i akademiske miljøer

 • Individuel læring. Mål er individuelle, hvilket betyder, at andres arbejde ikke påvirker personlige mål. I disse tilfælde, modtager hver studerende en belønning for hans eller hendes egen præstation. De resultater, de andre klassekammerater opnår, har ingen indflydelse på den individuelle studerendes resultater.
 • Konkurrerende læring. Alle studerende stræber efter de samme mål, men en studerendes succes afhænger af fejlslåenhed i at nå disse mål. Med andre ord, er lærngsprocessen eksklusiv. Én studerende modtager den maksimale belønning, mens alle andre i klassen får dårligere resultater.
 • Samarbejdende læring. Skoler etablerer kollektive mål, som alle de studerende kan nå. På den måde, kan hele gruppen få gavn af og modtage belønning for de resultater, de opnår.

Med dette i tankerne, kan man sige, at den ideelle måde til at opfordre til gode interaktioner blandt de studerende er at indføre den samarbejdende læringsstruktur. På samme tid, betyder det, at man bør træde væk fra den individuelle og konkurrerende akademiske struktur i traditionelle akademiske miljøer. Derfor, er undervisere nødt til at organisere deres klasser, så funktionen af undervisningen falder på både underviserne og de studerende.

“Samarbejde er den grundige overbevisning om, at ingen kan komme derhen, medmindre alle kommer derhen.”

– Virginia Burden –

Skabelse af heterogene grupper til interaktioner blandt de studerende

Samarbejdende interaktioner blandt de studerende fører til en forbedring i de følgende aspekter:

Dog, for at dette kan finde sted, bør grupperne, der bliver skabt til det samarbejdende arbejde, være således:

gruppe af børn i skole

I den forbindelse, er det vigtigt at understrege, at det kræver en blanding af drenge og piger i de forskellige grupper, når man skal sammensætte dem. På samme tid, bør underviserne evaluere de mulige overensstemmelser og uoverensstemmelser, der eksisterer blandt klassekammeraterne.

Når underviserne tager disse overvejelser med i betragtning, kan de distribuere de studerende i tre undergrupper:

 • Dem, der har en større evne til at hjælpe andre.
 • Dem, der har brug for mere hjælp til at kunne lave deres skolearbejde.
 • Resten af klassen.

Når underviserne etablerer grupper, bør de inkludere mindst én studerende fra hver af disse undergrupper i hvert arbejdsteam. 

For eksempel, lad os sige at underviseren besluttede sig for at skabe en gruppe på fire studerende. Ideelt, ville denne gruppe bestå af én studerende, der kan hjælpe andre, og én studerende, der har brug for ekstra hjælp. De resterende gruppemedlemmer ville have gennemsnitlige akademiske færdigheder.

På den måde, vil klassekammeraterne ikke blot opnå ny, akademisk viden og færdigheder, men de vil også opnå  evnen til at socialisere og interagere med alle typer af folk… inklusiv dem, der er anderledes fra dem selv. 

“Inklusion handler ikke bare om fysisk nærhed. Det handler om, intentionelt, at planlægge successen for alle studerende.”

– Daniel Comin –


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • De la Corte, C. M. (2017). Relación entre iguales, personalidad y problemas de ajuste en escolares de primaria de Huelva (Tesis doctoral). Huelva: Universidad de Huelva.
 • García-Fernández, J. A. (1993). Interacción entre iguales en entornos de integración escolar: un ensayo de desarrollo profesional con profesores de educación infantil y de EGB (Tesis doctoral). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.