De bedste metoder til at lære sprog

Gentagelse, memorisering og viden omkring grammatiske regler kan være valide strategier til at lære et andet sprog.
De bedste metoder til at lære sprog

Sidste ændring: 15 september, 2019

I denne artikel, vil du lære om de bedste metoder til at lære sprog.

Et sprog referer til et tungemål hos et folk eller en nation. Det er et system af tegn, der gør det muligt for et samfund af mennesker at kommunikere gennem sprog og tegn. Når det kommer til at lære sprog, er det vigtigt at differentiere mellem et modersmål, sproget i det land, hvor man er født, og de fremmede sprog, som man lærer gennem livet.

At lære et andet sprog giver dig muligheden for at kende og tilpasse dig et nyt system af tegn, dets regler og den måde, hvorpå det fungerer.

I henhold til at lære sprog, er vi nødt ti at kigge på specifikke procedurer, for at afgøre de mest passende metoder til at opnå dette mål.

Metoder til at lære sprog

GT-metoden

Den ældste metode til at lære sprog, og muligvis den mest traditionelle, er det, der nogle gange kaldes for GT-metoden. Navnet referer til det faktum, at den fokuserer på grammatik og oversættelse af tekster og fraser fra ét sprog til et andet. 

Denne metode har særlig opmærksomhed på de grammatiske regler og strukturer, der deles mellem sprog. Den lægger vægt på ækvivalenser med respekt for universelle, grammatiske mønstre. Dette indebærer at huske tusindvis af ord og regler, såvel som sætninger taget ud af en kontekst.

tak på forskellige sprog

Den direkte metode

I det sene 19. århundrede, opstod den direkte metode. Denne metode fokuserer på verbal kommunikation, uafhængigt af den specifikke grammatik af de fraser, der bliver brugt. Idéen er, at de folk, der lærer sproget, kan gøre sig selv forståelige, selvom de grammatiske strukturer, de bruger, ikke er perfekte.

I denne metode, er grammatikken opfattet intuitivt. Fejlene bliver elimineret ved læring, indtil man etablerer det korrekte forhold mellem fremmede ord og de situationer, som de er relateret til. Det er her termen “direkte” kommer fra.

Den lyd-sproglige metode

I mellemtiden, har den lyd-sproglige metode meget mere til fælles med den direkte metode. Begge prioriterer det talte sprog med et fokus på sproglig udtrykkelse og lytning. Forskellen er, at denne metode bruger gentagelse af ord, fraser og udvekslinger som en læringsstrategi.

De bedste metoder til at lære sprog

Over tiden, er de forskellige metoder blevet udviklet og brugt til at lære fremmede sprog. Mens det er umuligt at sige, at én metode klart er den bedste, er visse metoder, formentlig, bedre end andre.

Tag, for eksempel, den kommunikative metode. Det er mere end en metode, da det er en tilgang, hvori andre sprog kan læres ved at bruge en proces, der er mere funktionel end strukturel. Med andre ord, er det vigtigste aspekt kommunikation, i modsætning til simpelt at lære grammatikken hos et fremmed sprog.

Den kommunikative metoder tager hvert af de tidligere metoder op til overvejelse, og den fokuserer på den praktiske nødvendighed af at lære et andet sprog. Den fokuserer også på en permanent tilegnelse af evnen til at interagere kommunikativt og kontekstuelt.

I henhold til at lære sprog, indebærer den kommunikative metode aktiviteter, der centrerer sig om problematiske situationer, der degraderer grammatiske regler i baggrunden. Det er stadig vigtigt, at den studerende internaliserer disse regler, men kommunikation er det primære objektiv.

børn med forskellige flag

Disse, problematiske situationer refererer til forskellige scenarier, en person kan møde i det daglige liv. Disse kan være på arbejdet, i lufthavnen eller på en rejse. De kan inkludere at gøre forskellige former for køb, og nogle kræver at man er i stand til at spørge om hjælp i svære situationer. For at håndtere disse situationer, er man nødt til, gradvist, at udvikle evnen til at bruge det fremmede sprog.

Kommunikation er det primære, når man skal lære sprog

Vi er nødt til at understrege, at enhver metode, du vælger, til at lære et fremmed sprog, bør være tilstrækkelig. Dog, er du nødt til at tage særegenhederne hos hver studerende og hans eller hendes læringsbehov i betragtning. Undervisere er nødt til at være fleksible i henhold til valg af metode, og endda kombinere relevante aspekter fra hver.

Gentagelse, memorisering og viden omkring grammatiske regler kan være valide strategier til at lære et andet sprog. Dog, skal de være i brug ved problemløsende og beslutningstagende situationer, såsom dem vi har præsenteret i den kommunikative metode. Målet bør være at gøre det muligt for folk at forstå og blive forstået på forskellige sprog.

Det kan interessere dig ...
Hvordan du kan lære din babys tegnsprog
Børnenes Verden
Læs den på Børnenes Verden
Hvordan du kan lære din babys tegnsprog

Babyer og børn har mange måder at udtrykke sig på. Særligt når de ikke kan tale, gør de brug af kropssprog. Bliv her klogere på babyers sprog og te...