Lær dit barn respekt, ikke at lystre pga. frygt

21. juli 2018

Mange vil måske blive overraskede over at vide, at det at kræve lydighed ikke altid resulterer i, at bidrage med glade børn til verden. Lydighed er næsten altid opnået ved frygt. Så det bedste du kan gøre er følgende: lær dit barn respekt fra en meget tidlig alder. At lære dem at gensidighed og empati er baseret på oprigtig hengivenhed.

Nogle mødre og fædre vil måske ikke være enige i denne tilgang. I øvrigt er mange af os blevet undervist udfra forståelsen om adfærdsmæssig psykologi. Forståelsen om at det at gøre noget, der er skidt, resulterer i straf og det at gøre noget godt resulterer i belønning.

Priser og straf er ikke altid effektivt, specielt fordi man i den voksne verden ikke altid belønnes med noget godt, “bare fordi man er god”. Børn bør IKKE basere deres opførsel på at opnå simple belønninger.

Det er nødvendigt at de selv forstår, at fundamentet for god opførsel er respekt og værdighed. Det er vigtigt at de kan udøve det spontant.

Lydighed baseret på frygt og ulykkelighed

Lad os starte med at afklare vigtige koncepter. Ligesom lydighed gennem frygt skaber ubehag hos børn, så skaber for meget tolerance også ulykkelighed.

Med for mange restriktioner vil børn blot se en verden med vægge omkring dem. Med for meget tolerance vil de absolut ingen vægge se, og uden disse begrænsninger vil de ikke vide hvad der forventes af dem.

Ekstremer i børneopdragelse er ikke godt. Derfor er det nødvendigt at definere hvad vi mener med et “lydigt barn”.

Børn som kun er lydige derhjemme

Det er en meget normal væremåde, som undervisere ser i klasseværelset. Børn der udnytter andre elever og som ikke viser respekt, eller som udviser opførsel, som langt fra er den samme som derhjemme.

lær-dit-barn-respekt2
Barn kigger op

Når underviserne snakker med disse børns forældre, så forstår de ikke, at deres børn opfører sig sådan. Derhjemme er disse børn jo “utroligt lydige”.

Problemet ligger i følgende: Når vi opdrager børn med frygt og straf, så er de lydige, men forstår ikke respekt som koncept.

De handler udfra forpligtelse, ikke udfra forståelse. Derfor vil de i skolen føle, at de er fri fra presset i hjemmet. Der er en tendens til, at de derfor kanaliserer deres frygt og vrede ind i forstyrrende opførsel.

Det er ikke nok. Nogle gange kan vi endda se det modsatte. Børn der har lært lydighed med en særlig hård opdragelsesmetode udviser lukkethed, frygt og defensiv opførsel i andre scenarier. Frygt opdrager ikke; frygt skader den emotionel balance.

Måder hvorpå lydige børn sædvanligvis er blevet opdraget

Der er mange måder at opdrage et barn, og enhver familie vil uden tvivl have deres egne principper og værdier. Principper og værdier som de gerne vil viderebringe til deres børn. Men lydighed baseret på underkastelse er ikke sundt og heller ikke pædagogisk.

Lad os se hvilke risici det bringer med sig at opdrage et barn udfra dominans og med krav om ekstrem lydighed:

  • Børn tør ikke og ved ikke hvordan de skal udtrykke deres følelser fordi enhver spontan opførsel resulterer i irettesættelse.
  • Barnet lærer at forblive stille, at skjule sine tårer, fordi “tårer er svaghed”. Eller lærer at forholde sig i ro, fordi “det er ellers vil være forstyrrende”. Det kan være, at det ender op med at udvikle en meget farlig emotionel og personlig undertrykkelse.
  • Lydighed er også et forsøg på at “beskytte” barnet fra mulige farer. Et lydigt barn er en person, der ikke vil bevæge sig ud af hjemmets komfortzone. Et barn som vil være  fastlåst i den faderlige og moderlige bobbel.

Lydige børn opdraget med frygt tør ikke at udforske og åbne op overfor andre. Frygt er det modsatte af glæde. Det er nødvendigt at ændre sin tilgang. Et godt råd er: Lær dit barn respekt, ikke frygt.

3 børn leger i en skov. lær dit barn respekt.
Legende børn

Lær dit barn respekt og glæde

Det er ikke det samme at sige “hold kæft og sid stille, alt du gør er irriterende” og så at sige “vil du være sød at være stille nu? Mor taler i telefon.”

Sprog opdrager og attitude er pædagogisk. At fungere som en rollemodel er nøglen til al opdragelse. Vi vil alle gerne have vores børn til at være opmærksomme på, hvad vi siger. Samtidig er det nødvendigt for dem at forstå, hvorfor de bør lytte til os. De bør lytte til os og forstå formålet med at behandle hinanden med respekt.

Vær opmærksom på følgende punkter, når vi taler om at du skal lære dit barn respekt. de gør det muligt at reflektere over værdien af opdragelse baseret på respekt:

  • Tilbyd ansvar til dit barn. Det er nødvendigt at han fra en tidlig alder lærer vigtigheden i at gøre ting for sig selv. At tage ansvar for personlige ejendele. Lidt efter lidt vil han blive stolt af sig selv. Det sker når det går op for ham, at han er i stand til at gøre mange ting selv og at vi stoler på ham. 
  • Giv en begrundelse for de regler, der etableres i hjemmet.  Forklar hvorfor han skal være opmærksom på reglerne. Snak med dit barn og lær dit barn respekt ved at skabe respektfuld kommunikation, hvor du kan besvare alle hans eventuelle spørgsmål.
  • Når han gør noget forkert, så lad være med at råb eller ydmyge ham. Undgå eksempelvis at sige: “du er klodset”, “du er det værste barn i verden”). I stedet for at intensivere negativitet, så lær ham at gøre ting ordenligt.
lær dit barn respekt
Glad familie

Lær dit barn respekt, men forstå også deres følelser og lær dem at kanalisere og forstå de interne processer. Til dette formål kan bøger som følgende være brugbare: “La Crianza Feliz” (Happy Childhood) af Rosa Jové. “Infancia: La Edad Consegrada” (Infancy: The Sacred Age) af Evania Reichert.