Forældrestile og børns personlighed

Vi ved alle, at forældre har deres egen særlige stil, når det kommer til at opdrage børn. Hver forældrestil påvirker børns personlighed forskelligt. 
Forældrestile og børns personlighed
Natalia Cobos Serrano

Skrevet og kontrolleret af socialpædagog Natalia Cobos Serrano.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Det er almen viden, at opdragelse og forældrestile har en stor indflydelse på den måde, børns personlighed udvikler sig på. Sociale forskere mener, at familien er den væsentligste faktor for socialisering.

Som et resultat heraf spiller forældrestilen en stor rolle for børns psykosociale udvikling. Det er derfor, den måde, forældre vælger at opdrage deres børn på, er meget vigtig.

Din forældrestil refererer til den måde, du griber dine børns behov for vejledning og disciplin an på en daglig basis, inklusiv hvordan du tager beslutninger og løser konflikter i husholdningen.

I hvilket omfang kan vores måde at opdrage vores børn på påvirke udviklingen af vores børns personlighed?

Forældrestile og børns personlighed: disciplin og affektion

Den stil, forældre vælger at bruge til at opdrage og uddanne deres børn, er ikke blot et redskab til at indstille ønskelige træk og lære børn at opføre sig ordentligt. Børn tilegner sig også en række talenter og personlige karakteristika som et resultat heraf.

Når vi trækker fra psykologien bag udviklingen af livets cyklus, forstår vi, at der er to basale dimensioner, når det kommer til at opdrage vores børn: disciplin-krav dimensionen og den affektive-receptive dimension.

Affektion: dette er primært baseret på accept. Det vil sige, forældrene udtrykker deres affektion og bekymring for deres børn på en måde, der får dem til at føle sig komfortable og sikre i deres tilstedeværelse.

Disciplin: dette kan også defineres som kontrol. Det er tilstedeværende hos forældre, vis adfærd over for deres børn i høj grad handler om at indstille ønskede former for adfærd.

Klassificering af forældrestile

De kliniske psykolog Diana Baumrind (1971) var en pioner, når det kom til at tale om forældrestile. Hun klassificerede tilgange til opdragelse i henhold til, hvordan forældre kombinerer forskellige dimensioner af affektion og disciplin. Baumrind definerede også fire forældrestile i henhold til disse to dimensioner:

Autoritær. Denne forældrestil er karakteriseret ved den fremherskende brug af disciplin. Forældre har høje forventninger til, at deres børn følger normerne. Ydermere er der også i høj grad en envejskommunikation i denne tilgang.

Eftergivende. Det er det modsatte af den autoritære stil. Disse forældre baserer deres filosofi på affektion. De lader deres børn tage deres egne beslutninger og udøver lidt kontrol over dem.

far med sine børn

Forsømmelig: Det er emotionelt fraværende forældre, eller forældre, der ikke involverer sig. Dette anses for den værste af forældrestilene, fordi forældrene ikke er til stede i nogen af dimensionerne.

Demokratisk: Dette anses for at være den ideelle opdragelsesstil eller den mest passende. Ved dette synspunkt gør forældre en indsats for at lære børn god adfærd gennem et system af regler, der er baseret på interaktion og affektion.

“Socialisering er ikke noget, forældre gør mod barnet; det er en reciprok proces, som forældre og børn gør sammen.”

Konsekvenser af forældrestile for børns personlighed

Uden tvivl har den måde, du opdrager dine børn på, en stor effekt på deres personlighed. Det er en afgørende faktor for deres akademiske performance, sociale relationer, deres emotionelle sikkerhed og endda deres mulige professionelle succes i fremtiden.

Maccoby og Martin (1983) skitserer i Socialization in the Context of the Family hver forældrestil og de efterfølgende effekter, der bemærkes i børns personligheder:

  • Unge børn, der er opdraget med den autoritære stil, har en høj grad af akademisk opnåelse. Ikke desto mindre har de også et lavt selvværd, lav autonomi og få sociale færdigheder.
  • Eftergivende forældrestil genererer en høj grad af selvværd og selvtillid. Børn har dog en tendens til at være egocentriske, ulydige og udvise en lav performance i skolen.
  • Meget lidt selvkontrol og aggressivitet er nogle af de træk, der er en konsekvens af den forsømmende eller uinvolverede forældrestil. Børn, der bliver opdraget på den måde, har også en større tendens til at have psykiske lidelser.
  • Forældre, der bruger den demokratiske forældrestil, genererer et familieklima, der er baseret på gensidig respekt og samarbejde. Som et resultat heraf udvikler børn et selvkoncept, der er realistisk og positivt. På samme tid har de meget motivation til at blive succesfulde. Dette overføres til en høj grad af akademisk opnåelse.
mor der skælder dreng ud

Konklusion: Fornuftslutning med børn

Afslutningsvis bør denne teori omkring de forskellige forældrestile tages i betragtning sammen med en mere generel forståelse for børns adfærd. Når det er sagt, kan forældrestile variere afhængigt af hver families særlige behov og omstændigheder. 

Det er dog tydeligt, at den demokratiske forældrestil er yderst effektiv. Den fører til god kommunikation mellem forældre og børn.

Slutteligt vil denne stil hjælpe dine børn med at udvikle et realistisk syn på livet og en sund, positiv personlighed.

Det kan interessere dig ...
Vanskelige børn og hvordan man håndterer dem
Børnenes Verden
Læs den på Børnenes Verden
Vanskelige børn og hvordan man håndterer dem

At håndtere vanskelige børn kan være en stor udfordring. Lær hvordan du reagerer tilstrækkeligt for at hjælpe dem med at vokse op på den bedst muli...  • Maccoby, E.E. y Martin, J.A. (1983). Socialization in the context of the family. In E.M. Hetherington (Ed.). Handbook of Child Pyschology. Vol 4. Socialization, personality and Social development. (pp. 1-101). New York: Willey.
  • Torío, S., Peña, J.V. y Rodríguez, M.C. (2008). Estilos educativos parentales. Revisión bibliográfica y reformulación teórica. Universidad de Oviedo, Vol 20, (pp. 151-178). España.

Indholdet på Børnenes Verden er udelukkende til information og læring. På intet tidspunkt kan det erstatte diagnosen, rådgivningen eller behandlingen fra en fagperson. I tilfælde af tvivl er det bedst at gå til en betroet specialist.