Stereotyper og fordomme i henhold til unge

Stereotyper og fordomme i henhold til unge er en stor risikofaktor i formationen af børns identitet - en af de primære opgaver i løbet af dette udviklingsstadie. 
Stereotyper og fordomme i henhold til unge
Natalia Cobos Serrano

Skrevet og kontrolleret af socialpædagog Natalia Cobos Serrano.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Brugen af stereotyper og fordomme i henhold til unge er meget almindeligt, hvilket gør det til en meget farlig risikofaktor.

Forståelsen af vores samfund og den kontekst, som vi befinder os i, kan være en svær og kompleks opgave. Af den grund skaber folk en række stereotyper og fordomme, der kan hjælpe med at forklare og forenkle den sociale virkelighed.

Stereotyper vs. fordomme

Det er kendt, at stereotyper og fordomme er en refleksion af vores kultur og historiske kontekstSom nævnt ovenfor, opstår de for at forenkle samfundet og tilpasse sig til sociale normer. Hvad er forskellen egentlig mellem de to? Og hvilken en af dem er mest skadelig?

På den ene side er stereotyper et sæt overbevisninger, der tillægger medlemmer af en gruppe visse karakteristika. Med andre ord er stereotyper et forenklet mentalt billede af en gruppe i samfundet.

I princippet behøver stereotyper ikke være negative eller skadelige. Det gælder for eksempel overbevisninger om, at “mænd er stærke” eller “kvinder er sensitive”.

Selv disse stereotyper, der som udgangspunkt ikke er negative, kan føre til diskrimination. Dette er endda tilfældet, selvom de ikke er baseret på sand logik, fordi de er en socialt konstrueret affirmation.

Ifølge psykologen Gordon Allport er stereotyper faktisk overdrevne overbevisninger, der generelt tjener til at retfærdiggøre og rationalisere adfærd. Dette inkluderer retfærdiggørelsen og rationaliseringen af handlinger mod folk og sociale grupper.

På den anden side er fordomme attituder, der er skabt og aflært fra stereotype billeder. Med andre ord er det karakterbedømmelser uden grundlag, der grundlæggende set er negative, og som er afledt fra stereotyper.

Fordomme tjener som en negativ og nedsættende evaluering eller vurdering i henhold til en person, der tilhører en gruppe. De kan selvfølgelig også være rettet mod gruppen som helhed. Derfor manifesterer fordomme sig som en negativ, emotionel prædisponering baseret på stereotype overbevisninger og negative attributter.

Stereotyper, fordomme og diskrimination i henhold til unge

Slutteligt er det uundgåeligt at nævne diskrimination. Diskrimination er en socialt udbredt adfærd over for folk eller grupper, der er sat i bås. Denne adfærd bliver stabil med tiden og er lejlighedsvist kulturelt accepteret.

John Dovidio, der er professor i psykologi og sociale studier på University of Delaware, definerer diskrimination. Ifølge Dovidio er diskrimination er en negativ adfærd rettet mod medlemmer af en gruppe, som man har fordomme mod. 

Motiverne for diskriminationen kan være forskelligartede. Individer kan diskriminere på baggrund af etnicitet, seksuel orientering, politisk ideologi osv. 

På gymnasiet kan unge for eksempel opleve diskrimination, bare fordi de kommer fra et landligt miljø fremfor et urbant miljø, som resten af klassekammeraterne måske gør.

Hvordan er det billede, vi har af unge?

Unge er en gruppe, der også er underlagt en række stereotyper. Disse stereotyper kan komme fra forvrængede billeder, som voksne har af unge. De kan også være et resultat af al den litterære og kinematografiske produktion, der fremmer et konkret billede af unge.

Forskningen af pædagogerne og psykologierne Hoffman, Paris og Hall kaster noget lys over dette emne. Ifølge deres fund er der tre store myter, der eksisterer i henhold til unge. 

  • #1: Intens emotionel ustabilitet er en markør for ungdomsfasen. De tre forskere demonstrere dog, at på trods af hormonelle og biologiske forandringer, er den grad af ustabilitet, der opstår i ungdommen, lig den, der forekommer i andre udviklingsstadier.
  • #2: De forstyrrelser, der opstår i løbet af dette stadie, varer kun så længe, som ungdommen gør, og forsvinder i løbet af voksenårene. Selvom nogle fobier og typer af adfærd, såsom stofmisbrug, opstår i voksenlivet, vil de unge, der udvikler disse lidelser, ifølge Hoffman, Paris og Hall formentlig bevare dem som voksne.
  • #3: Ungdommen er generelt en periode med konflikter med forældre og andre voksne. Ifølge forskerne er teenagere og deres forældre som regel enige omkring grundlæggende aspekter. Ydermere ønsker de fleste teenagere at opretholde et omsorgsfuldt og kærligt forhold til deres forældre.

“Ungdommen er en ny fødsel, for de højere og mere komplekse, menneskelige træk bliver født.”

Hvordan påvirker stereotyper og fordomme unge?

Stereotyper og fordomme i forhold til unge er meget farlige. De sætter den primære opgave i dette udviklingsstadie – nemlig skabelsen af identiteten – på spil. 

Misbruget af stereotyper og fordomme kan føre til sociale etiketter. Hvis teenagere konstant modtager negative kommentarer og meninger fra deres miljø omkring dem selv, kan resultaterne være ødelæggende. Unge kan ende med at acceptere etiketterne som sande og handle i henhold hertil.

Teenagere, der konstant hører, at de er uansvarlige eller dovne, vil højest sandsynligt komme til at tro dette om dem selv. Som et resultat heraf vil de justere deres adfærd og forventninger til dem selv til en lavere standard. De kan for eksempel stille sig tilfreds med dårlige karakterer og ikke stræbe efter at arbejde hårdt og ansvarligt i skolen eller andre områder i livet.

Konsekvenserne af effekten af disse stereotyper for fordomme i henhold til unge kan være meget ødelæggende. Det inkluderer problemer i skolen, stofmisbrug, lavt selvværd osv.

Afslutningsvis er stereotyper, fordomme, etiketter og deres konsekvenser en alvorlig risikofaktor for teenagere. I løbet af ungdommen befinder teenagere sig i en proces, hvor de er ved at finde deres identitet. Derfor vil enhver form for social påvirkning, de modtager fra deres omgivelser, bidrage til den identitet, de former. 

Det kan interessere dig ...
Fordele ved gruppedynamik for unge
Børnenes Verden
Læs den på Børnenes Verden
Fordele ved gruppedynamik for unge

Ungdommen er en tid med mange forandringer. I denne artikel vil vi kigge på gruppedynamik for unge, samt hvordan det kan hjælpe dem i deres udvikli...


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Hoffman, L., Paris, S. y Hall, S. (1996). Psicología del Desarrollo Hoy (6ª ed.). McGrawHill. España: Madrid
  • Hall, G.S. (1994). Adolescence. Its Psychology and its Relations to Physiology, Antropology, sociology, sex, crime, religion and education, 2 vol. New York: Appleton.
  • Rodríguez, E., Calderón, D., Kuric, S., Sanmartín, A., (2021). Barómetro Juventud y Género 2021. Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja. Madrid. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. DOI: 10.5281/zenodo.5205628 Disponible en: https://www.adolescenciayjuventud.org/download/7666/

Indholdet på Børnenes Verden er udelukkende til information og læring. På intet tidspunkt kan det erstatte diagnosen, rådgivningen eller behandlingen fra en fagperson. I tilfælde af tvivl er det bedst at gå til en betroet specialist.