Rollemodel-teknikken: Det, du bør vide

Situationen er også en vigtig faktor. Den er nødt til at gøre subjektet nysgerrig nok, så vedkommende er opmærksom.
Rollemodel-teknikken: Det, du bør vide

Sidste ændring: 15 september, 2019

Børn gør, hvad de ser og ikke, hvad de bliver fortalt. Opdag, hvor effektiv rollemodel-teknikken kan være til at vejlede dine børns opførsel.

Rollemodel-teknikken er en del af Albert Banduras teori omkring social læring. Denne forfatter mente, at vi lærer gennem observering af handlinger hos andre folk og de resultater, der følger heraf.

Denne form for observatorisk læring, også kendt som læring gennem observation, er baseret på at imitere adfærden hos en, der fungerer som en rollemodel.

Denne proces opstår på en daglig basis, og den er særligt relevant gennem barndommen. Takket være denne teori, kan vi forstå, hvorfor børn gør, hvad de ser, i stedet for at gøre det, de bliver bedt om.

Rollemodel-teknikken er mere end blot en naturlig læringsproces. Det er også en effektiv, terapeutisk metode til at modificere adfærd.

Hvad opnår rollemodel-teknikken?

Rollemodel-teknikken har adskillige funktioner:

  • Tilegnelse af ny adfærd, der endnu ikke er en del af personens adfærdsmæssige repertoire. Eksempelvis, har teknikken været meget effektiv til at fremme tilegnelsen af sociale færdigheder.
  • Tab af hæmninger for adfærd, der har været blokeret af frygt eller angst, som det er tilfældet med fobier. Disse tilstande har været behandlet med succes, efter personen har observeret, hvordan en rollemodel håndterede den frygtede situation uden at opleve negative konsekvenser.
  • Hæmning af excessiv eller uønsket adfærd. En adfærd modificeres ved at udsætte personen for et billede af en rollemodel, der lider af de negative konsekvenser for den uønskede handling.
far og tvillingesønner

Faktorer, der påvirker rollemodel-teknikken

  • Karakteregenskaberne hos modellen. Denne teknik er mere effektiv, når modellen minder om subjektet både fysisk og personligt. Vi tenderer også til at imitere de modeller, som vi, i højere grad, opfatter som prestigefyldte eller som har en vis indflydelse på os. Ydermere, med børn, kan forældre, en søskende eller en lærer fungere som de primære modeller.
  • Karakteregenskaberne hos subjektet. Hvis subjektet har en sensorisk mangel, såsom blindhed, eller hvis vedkommende er i en tilstand med høj angst, vil det være svært for dem at udføre modellens adfærd.
  • Situationen er også en vigtig faktor. Den er nødt til at gøre subjektet nysgerrig nok, så vedkommende er opmærksom. Ydermere, vil vedkommende være mere tilbøjelig til at ty til imitation, hvis situationen er usikker, ukendt eller svær.

Typer af modeller

1. Aktiv eller passiv. Ved den første, imiterer subjektet adfærden efter at have observeret den. Ved den sidstnævnte, tilegner observatøren sig adfærden på et kognitivt niveau, men udfører den ikke.

2. Deltagende eller ikke-deltagende. Dette afhænger af, hvorvidt subjektet interagerer med modellen (som det fremkommer i taleterapi), eller om vedkommende er begrænset til observation.

3. Objektiv adfærd eller mellemliggende adfærd. Afhængigt af sværhedsgraden, kan en model demonstrere den afsluttende adfærd, eller adskillige, mere enkle, mellemliggende trin.

4. Positiv, negativ og blandet modellering. Først, men positiv modellering, tillæres en passende, social adfærd. Ligeledes, med negativ modellering, observerer subjektet en forstyrret form for adfærd. Slutteligt, ved blandet modellering, observerer subjektet begge former for adfærd.

5. Individuel eller gruppe modellering. Dette afhænger af, hvorvidt der er én eller flere subjekter, der observerer adfærden.

mor og datter der læser

Flere former for modellering

6. Alene eller flere. Dette afhænger af antallet af modeller, der udfører den handling, subjektet er nødt til at tilegne sig. Læring er større i det andet tilfælde, da observatøren får mulighed for at se forskellige, adfærdsmæssige alternativer.

7. Selv-modellering. I dette tilfælde, er observatøren og modellen den samme person. Denne teknik har opnået stor succes med at behandle selektiv stumhed, gennem brugen af symbolsk selv-modellering. Eksempelvis, kan observatøren se sig selv udføre handlingen gennem videomontager.

8. Aktuel, symbolsk eller tilsløret modellering. Observatøren kan blive eksponeret for en aktuel model (en model, der er fysisk til stede) en symbolsk model (modellen er til stede indirekte, eksempelvis i videoform) eller tilsløret (subjektet lærte adfærden ved at forestille sig modellens performance).

9. Befaling eller konfrontations-modellering. Dette afhænger af modellens niveau af kompetencer. I det første tilfælde, handler modellen uden at lave fejl til at starte med. I den sidstnævnte, forbedrer modellen gradvist sin performance. Den sidste metode er mere effektiv, da observatøren, i højere grad, er i stand til at identificere sig med dette.

Det kan interessere dig ...
Opdragelse af dine børn er en privatsag
Børnenes Verden
Læs den på Børnenes Verden
Opdragelse af dine børn er en privatsag

Når det kommer til opdragelse af dine børn, er det kun dig som ved hvad de har brug for. Ingen bør fortælle dig, hvordan du opdrager dine børn.