Teknikker til at bekræfte forståelsen i klasseværelset

Det er essentielt at undgå at stille spørgsmål i klasseværelset, der kun kan besvares med et "ja" eller et "nej". 
Teknikker til at bekræfte forståelsen i klasseværelset
Azucena Fernández

Skrevet og kontrolleret af lærer Azucena Fernández.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Undervisere finder ofte ud af, at de er nødt til at dække en stor mængde materiale på meget kort tid. De forventer, at de studerende forstår det, der bliver fortalt, og at de bevarer denne viden uden problemer. Hertil, er der nogle brugbare strategier til at bekræfte forståelsen i klasseværelset.

Et af de fundamentale mål med undervisningen i klasseværelset er at sikre læring. For at undervisere kan vurdere de studerendes forståelse af det materiale, de bliver undervist i, er der nogle brugbare teknikker. Disse kan bruges til at bekræfte forståelsen i klasseværelset, som undervisere kan gøre brug af. 

Med disse strategier, vil undervisere ikke være nødt til at have krydsede fingre, mens de venter på deres studerendes eksamensresultater. De vil være i stand til at vide på forhånd, om de har gjort deres arbejde ordenligt, og om materialet, der er blevet undervist i, er blevet forstået korrekt.

Normalt, stammer problemerne fra tilliden til tests til at måle forståelsen i klasseværelset, når materialet allerede er blevet gennemgået. Uafhængigt af udfaldet, er underviserne nødt til at gå videre herfra.

Få undervisere tager sig nok tid til at fokusere på de studerendes svagheder og misforståelser, før testene har fundet sted. Her, er det for sent, og de studerende kan have mistet interessen. Derfor, er det nødvendigt at nytænke fokusset, når det kommer til at evaluere klassen. 

I den forbindelse, er det vigtigt at være i øjeblikket. For at nå de studerende, er det ikke nok bare at forklare tingene godt. Du er nødt til at følge deres forståelse tæt. Når end der opstår tvivl, eller hvis en studerende let rynker panden, så er du nødt til straks at tage over situationen.

ung kvinde der underviser

For at maksimere forståelsen i klasseværelset, er der nogle brugbare bekræftelsesstrategier, man kan tage i brug:

Undgå “ja eller nej” spørgsmål

Det er essentielt at undgå at stille spørgsmål i klasseværelset, der kun kan besvares med et “ja” eller et “nej”. Du skal også undgå at bruge spørgsmål med en åben ende, såsom “Er det forstået?”. Normalt, vil studerende altid besvare disse spørgsmål med et “ja”.

Som resultat heraf, når de studerende senere indrømmer at være fortabt, så bliver underviseren ofte overrasket. For at undgå disse udviklinger og for at sikre, at de studerende forstår materialet, er du nødt til at stille meget specifikke spørgsmål, der kræver, at de bruger deres nye, tilegnede viden. 

Bed de studerende om at reflektere for at bekræfte forståelsen i klasseværelset

Det betyder, at du skal bede de studerende om at bruge mindst fem minutter af timen til at reflektere over det emne, der er gennemgået. De skal skrive et par linjer ned omkring det, de har lært. Dernæst, skal du samle de skrevne refleksioner og gennemgå dem.

Ydermere, kan du få dem til at forklare, hvordan de ville overføre temaet, konceptet eller den lærte færdighed i praksis.

Brug håndsignaler

En anden mulighed for at bekræfte forståelsen i klasseværelset er at bruge aftalte håndsignaler til at vurdere forståelsen af det materiale, der er blevet gennemgået. Denne strategi kræver dedikation fra alle de studerende, og det gør det muligt for underviseren at vurdere forståelsesniveauet hos en stor gruppe.

For eksempel, kan du etablere håndsignaler, hvor de studerende skal række alle deres fingre i vejret, nogle af deres fingre eller blot én finger. De skal vise fem fingre, når de mener, de har forstået materialet fuldt ud. De kan skalere ned til én finger, hvilket indikerer minimal forståelse.

Svar-posters

Med denne metode, kan de studerende skabe svar-posters i klasseværelset, der kan bruges i løbet af timen. De skal bruge de materialer, de har tilgængelige (individuelle tavler, kort, papirark) eller de kan lave permanente posters med mulige svar.

Ved at bruge disse værktøjer, kan underviseren nemt tjekke den individuelle students respons, når gruppen viser deres posters. Dette kan, for eksempel, være et grønt tegn, der indikerer, at alt er forstået. Det kan være et orange tegn, der indikerer delvis forståelse, og det kan være rødt, hvilket betyder, at der skal mere arbejde til.

elever til undervisning

Sokratisk seminar til at bekræfte forståelsen i klasseværelset

Det sokratiske seminar er en teknik, der består af at udforske idéer i en åben dialog blandt de studerendeUndervisere baserer seminaret på læsningen og analysen af en specifik tekst. De kan også bruge denne teknik ved at bruge et billede, en sang eller en video.

De studerende skal dernæst stille hinanden spørgsmål omkring et vigtigt emne relateret til den valgte tekst, billede eller sang. Disse spørgsmål åbner for samtaler, der vil føre til yderligere spørgsmål og svar.

Som resultat heraf, lærer de studerende at stille spørgsmål, der vedrører specifikke emner, til at facilitere deres egen diskussionDet gør det muligt for dem at opnå et nyt niveau af forståelse af det pågældende emne. 

Kort sagt, er den mest effektive måde, til at bekræfte forståelsen i klasseværelset på, ved at gøre dette, mens der bliver undervist i materialet. Det vil ikke fungere at få de studerende til at tage tests om de gennemgåede emner og så senere forsøge at rette op på fejl og misforståelser. De studerende har allerede vendt den næste side i bogen.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Carlos Lomas. Aprender a comunicar (se) en las aulas. 2003. Ágora digital 5.1.
  • Lorrie Shepard. La evaluación en el aula. 2006. Educational Mesasurement.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.