En guide til at opstille effektive regler og grænser

Effektive regler og grænser er afgørende for, at børn kan vokse op i tryghed og følelsesmæssig stabilitet. Lær, hvordan du etablerer dem.
En guide til at opstille effektive regler og grænser
María José Roldán

Skrevet og kontrolleret af pædagogisk psykolog María José Roldán.

Sidste ændring: 06 juni, 2023

Det er ikke let at være forælder. Det er faktisk det sværeste, men mest tilfredsstillende job. Når du vil opdrage dine børn, er det vigtigt at have effektive regler og grænser derhjemme.

For at gøre det godt, må du ikke miste tålmodigheden, og du skal gå ind for fasthed og kærlighed. Desuden skal man være konsekvent hele tiden og vide, at hvis man opstiller regler og grænser, er der altid et “hvorfor” bag.

Det sker ofte, at forældre føler en vis mangel på evne til at opstille effektive regler og grænser for deres børn. Nogle gange sker det, fordi vi ikke rigtig respekterer børn. Det kan også ske, fordi vi ikke er i stand til at udtrykke os korrekt, eller fordi vi ikke forstår, at værdighed og kærlighed altid er det vigtigste i forældrerollen.

Hvis regler og grænser skal være effektive, er det grundlæggende at tænke på både forældrenes og børnenes lykke og følelsesmæssige velbefindende. Regler og grænser bør anvendes til at arbejde med børnenes personlige ansvar. Derfor bør man ikke ty til afpresning, straf, belønning eller andre midler end børnenes egen beslutning om at gøre tingene rigtigt.

For at gøre regler og grænser effektive er det vigtigt at praktisere positiv disciplin. I den forbindelse skal grænser sættes med respekt, værdighed, empati og kærlighed.

En mor skælder sine børn ud
Nogle gange forveksler forældre respekt og autoritet med strenghed og frygt, hvilket aldrig er godt for opdragelsen af børn.

Opdrag uden at forfalde til eftergivenhed ved at opstille effektive regler og grænser

For at etablere gode regler og grænser skal man undgå både autoritarisme og den anden side af medaljen: Eftergivenhed. Grænser og regler er nødvendige, så børnene ved, hvad der forventes af dem til enhver tid.

På den måde vil de føle sig trygge over for deres forældre og lære at gøre tingene rigtigt. Og på den måde bliver de godt forberedt på deres fremtid.

Børnene lærer også, hvad der er rigtigt og forkert, så de får bedre interpersonelle og intrapersonelle relationer. Positiv disciplin er måden at opdrage dine børn på, fordi den ikke er baseret på at pålægge regler og grænser tvetydigt og uden kriterier.

Det handler om at reflektere over konsekvenserne af børns handlinger, hvilket vil hjælpe dem med at finde løsninger til at reparere det, der er sket.

Sådan opstiller du effektive regler og grænser

For at etablere effektive regler og grænser i opdragelsen af børn og praktisere positiv disciplin, skal forældre tage nogle punkter i betragtning. Kun på den måde bliver det lettere og involverer færre konflikter. For at gøre dette skal du huske på følgende punkter.

Lad dit barn være med til at sætte regler og grænser

Spørg om barnets mening, så han/hun føler sig lyttet til og respekteret. Følelsesmæssige velvære vil hjælpe barnet med at respektere reglerne i højere grad. Der er grænser, der ikke er til forhandling, såsom sikkerhed og respekt, men med andre, der er mere fleksible, kan du bede om barnets synspunkt.

Regler skal være proportionelle og retfærdige

Både reglerne og konsekvenserne af ikke at overholde dem skal være forholdsmæssige og retfærdige i forhold til omfanget af det, der er sket. Barnet må aldrig føle sig ydmyget, så respekten bør altid være til stede.

Mor og barn taler tæt sammen
Effektive regler og grænser bør altid etableres med respekt, gensidig empati og samarbejde mellem alle parter.

Respekt og samarbejde skal være fremherskende

Hvis vi tager det foregående punkt i betragtning, må vi ikke glemme, at respekt altid er grundlæggende. Autoritarisme og frygt skal undgås, og det samme gælder eftergivenhed og følelsesmæssig uagtsomhed.

Det er vigtigt at reflektere over adfærden

Det er vigtigt, at dit barn ved, hvordan man reflekterer over sin adfærd. I begyndelsen har han/hun brug for din hjælp. Du skal give barnet din hjælp, så han/hun forstår, at der er en grund til, at der sættes grænser. Regler er også nødvendige for en god sameksistens i familien og frem for alt for at forberede børn på livet.

Det er ikke et spørgsmål om tilfældige påbud, men alt er designet til barnets nuværende og fremtidige bedste. For at et barn virkelig kan lære at være ansvarlig for sine handlinger, må han/hun også opleve de naturlige konsekvenser uden voksenkontrol.

Vejled børn med kærlighed og respekt, når du sætter effektive regler og grænser

Med alt dette vil børn virkelig forstå, at deres handlinger har konsekvenser. De skal vide, at det er deres ansvar at vælge at ændre sig til det bedre eller lade være. Din vejledning vil være grundlæggende i denne henseende, så længe du ledsager dem med kærlighed og respekt.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Nelsen, J. (2007) Cómo educar con firmeza y cariño. Editorial: Medici

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.