Hvad skal man gøre, når nogen fornærmer ens barn?

Ved du, hvad du skal gøre, når nogen fornærmer dit barn? Vi giver dig nøglen til at løse denne situation på den mest hensigtsmæssige måde.
Hvad skal man gøre, når nogen fornærmer ens barn?

Sidste ændring: 04 januar, 2022

Mange af os har været udsat for fornærmelser. Men når nogen fornærmer ens barn, bliver situationen mere kompliceret. Du skal vide, hvordan du skal håndtere den.

Det er vigtigt at oplyse børnene om vigtigheden af respekt for andre mennesker. Og vi bør også lære dem, at når de bliver fornærmet eller truet af nogen, bør de straks søge hjælp for at få sat en stopper for problemet.

En enkeltstående fornærmelse har måske ikke den store betydning, men når fornærmelser gives gentagne gange, kan de skade selvværdet hos den person, der modtager dem. Derfor er det vigtigt at inddæmme og sætte en stopper for denne situation så hurtigt som muligt. I denne artikel vil vi fortælle dig hvordan. Læs videre!

Hvordan skal man handle, når nogen fornærmer ens barn?

Når et barn eller en ung person modtager fornærmelser gentagne gange og konstant fra andre børn, kan vi betragte det som mobning.

I disse tilfælde er det bedst at indsamle alle beviser, før man handler. Hvis det er muligt, skal man lede efter nogle vidner. Derefter skal vi underrette uddannelsescentret, så der iværksættes antimobningsprotokoller, der søger at løse problemet.

I de fleste tilfælde, hvor der kun gives fornærmelser, har problemet en tendens til at blive løst, når voksne griber ind, og de nødvendige foranstaltninger træffes (f.eks. bortvisning af den, der angriber).

Skygger af børn, der mobber

Hvad sker der, hvis skolen ikke gør noget for at løse situationen?

Hvis de rette myndigheder på skolen ikke gør noget, efter at de er blevet underrettet, skal du gøre følgende:

  1. Før en detaljeret fortegnelse over alle tilfælde af mobning, og hver gang du har bragt emnet op med skolen. Sørg også for at notere, hvem du taler med.
  2. Bliv ved med at bevæge dig op ad autoritetsstigen – læreren, rektoren, inspektøren osv. Hold ikke op med at insistere, før du bliver taget alvorligt.
  3. Hvis centret stadig ikke gør noget, bør skolen anmeldes for ikke at have overholdt forpligtelsen til at sørge for elevernes sikkerhed.

I nogle tilfælde træffer skolen de relevante foranstaltninger, men situationen bliver ikke løst. Så skal forældrene indgive en klage over de børn, der angriber deres barn. Derefter skal de følge den protokol, som myndighederne har angivet, for at komme videre med proceduren.

Hvad skal man gøre, hvis det er en voksen, der fornærmer ens barn?

Denne situation forekommer ikke ofte, og ingen forventer, at en voksen fornærmer et barn, men i dag kan alt ske.

Ingen forældre bryder sig om, når deres barn kommer hjem med en klage over, at det er blevet fornærmet af sine jævnaldrende, men når aggressionen kommer fra en voksen, gør det os meget mere urolige.

Hvis dit barn fortæller, at en voksen har fornærmet ham/hende, skal du først og fremmest lytte. Du skal altid sørge for at lytte, uanset om dit barn er blevet fornærmet af et barn eller en ældre person. Samtidig skal du lede efter vidner for at finde ud af, hvad der præcist er blevet sagt.

Hvis mistanken bekræftes, skal du gå videre på passende vis. Her er nogle tips.

Bevar roen

Hvis nogen fornærmer dit barn, uanset om du er til stede eller ej, er det indlysende, at du bliver vred. Men frem for alt skal du bevare roen.

Selv om det første, der falder dig ind, måske er at gengælde fornærmelsen, vil det ikke give dig en god følelse senere. Det vil bestemt ikke være det bedste eksempel til at lære dine børn, hvordan de skal forholde sig over for aggressioner.

Tal med den voksne

Når du er rolig og tænker klart, kan du prøve at tale med den voksne, der har fornærmet dit barn.

Hvis fornærmelserne er kommet fra en fremmed, som du har været så uheldig at støde på, kan du fortælle vedkommende, at den kommentar var unødvendig og ubetænksom. Derefter bør du forlade stedet for dit barns skyld.

Hvis den person, der har fornærmet dit barn, er en person, som dit barn har hyppigere kontakt med, vil det samtidig være den bedste løsning at sætte sig ned og tale med vedkommende.

Især hvis du ikke var til stede på det tidspunkt, hvor hændelsen fandt sted. Du skal forklare personen, at bemærkningen har såret dit barns følelser. Sig, at det korrekte ville være, hvis vedkommende undskyldte over for dit barn. Desuden skal personen undlade at gentage handlingen.

Dreng på gynge

Begræns dit barns kontakt med den voksne

Hvis fornærmelserne fortsætter, selv efter at du har talt med den voksne, skal du gøre det, at du minimerer dit barns kontakt med mobberen, uanset hvem det er. Ideelt set skal du lave en plan sammen med dit barn, så han/hun aldrig er samme sted som den voksne.

Ud over alt dette er det vigtigt at tale med barnet og forklare, at det, som andre mennesker eller børn siger eller tænker, ikke altid er sandt. Også at det ikke er deres skyld, at den aggressive person ikke er i stand til at kontrollere sine impulser. Hjælp barnet med at forstå, at fornærmelser er tomme ord, der har til hensigt at skade.

Konklusioner om, hvad man skal gøre, når nogen fornærmer ens barn

Når nogen fornærmer ens barn, hvad enten det er en voksen eller et barn, skal man handle for at løse situationen. Husk altid at handle roligt, uden at reagere med mere vold eller sætte dig selv på samme niveau som mobberen.

Det er helt normalt, at du føler dig fortabt over for en sådan hændelse, men det vigtigste er, at du søger hjælp, når du ikke ved, hvad du kan og ikke kan gøre. Juridiske fagfolk vil kunne forklare dig, hvilke skridt du skal tage for at løse situationen hurtigst muligt.

Det kan interessere dig ...
Hvordan du kan konfrontere børn, der fornærmer andre
Børnenes Verden
Læs den på Børnenes Verden
Hvordan du kan konfrontere børn, der fornærmer andre

Nogle gange formærmer ens børn andre folk, bander eller taler på en nedværdigende måde. Hvordan kan du effektivt konfrontere børn, der fornærmer an...