Sådan når man til enighed om børneopdragelse

Alle forældre ønsker, hvad der er bedst for deres børn. Men det er ikke altid nemt for forældre at nå til enighed om børneopdragelse. Hvis I er ikke åbne over for dialog og forhandling, kan jeres konflikter ende med at gøre alvorlig skade på barnet.
Sådan når man til enighed om børneopdragelse
Elena Sanz Martín

Skrevet og kontrolleret af psykolog Elena Sanz Martín.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Når et par beslutter sig for at stifte familie, er der to verdener, der smeltes sammen til en. Meninger og synspunkter fra både den kommende mor og far vælter sammen, når man står over for at skulle starte en familie. Dette kan gøre det vanskeligt at nå til enighed omkring børneopdragelse.

Når vi bliver forældre, bliver det tydeligt at se, hvordan vores egne forældre opdragede os. Hvad enten det er med vilje eller ej, så spiller vores egen opdragelse en vigtig rolle. Vores frygt, ønsker og overbevisninger kommer op til overfladen, og sommetider skaber det et sammenstød med vores partner.

En fælles enighed

Det er vigtigt for børn at se, at deres forældre er enige. Dette giver dem klare grænser og tryghed, så de ved hvordan, de skal bære sig selv i livet. Hvis et barn oplever konstante uenigheder mellem forældrene, vil de modtage blandede signaler, hvilket ikke er sundt.

Uenigheder mellem forældre og den medfølgende følelse af usikkerhed fører til utvivlsom tristhed og ubehag hos børn. 

Desuden kan det også være noget, som børn begynder at udnytte. Med andre ord kan børn bruge disse uenigheder mellem deres forældre til at holde med den enkelte forældre, alt efter hvad det er for et synspunkt eller mening.

Det er vigtigt, at forældre når til enighed om børneopdragelse

Selv hvis forældrene ikke længere er sammen, er det stadig bedst at nå til enighed omkring børneopdragelse. Det er vigtigt, at børn af skilsmisseforældre modtager de samme beskeder i begge hjem.

Manglende enighed om børneopdragelse

Der er to primære situationer, der afspejler forældrenes vanskeligheder med at nå til enighed omkring børnenes opdragelse.

De har begge vidt forskellige perspektiver vedrørende børneopdragelse

Grundet deres egne livserfaringer har hver forælder meget forskellige idéer om, hvad der er bedst for barnet. De begge føler, at de har ret, og at hvad de mener, er det rigtige. Dette forårsager mangel på fleksibilitet, når det drejer sig om dialog, om at lytte og forhandle med deres partner.

Hver forælder forsøger at pålægge, hvad de mener, der er det rigtige, hvilket producerer forvirring og manglende kontrol hos børn. Derfor er uenigheder og diskussioner blandt forældrene konstante, og dette kan føre til en egokrig.

Der er enighed i teorien, men ikke i praksis

En anden situation, der ofte opstår, er når forældre gennem dialog kommer til enighed vedrørende børneopdragelse. De lader til at dele de samme værdier og synspunkter, og de virker ikke til at have problemer med at sætte regler i hjemmet.

Men når de faktisk skal gøre brug af denne enighed, er der en af forældrene, der er meget mere eftergivende end den anden. Denne børneopdragelsesfilosofi, som han eller hun støttede helt, ser nu ud til at være mindre vigtig. Forælderen laver konstante undtagelser og tager ikke længere aftalen om børneopdragelsen alvorligt.

Derved ødelægger den lempelige forælder sin partners hårde arbejde med at sætte regler og etablere grænser.

Far, mor og datter er uenige

Sådan når man til enighed omkring børneopdragelse

1. I er en ny familie. Det er godt at tale om den børneopdragelse, I selv modtog, så I kan bruge det som et referencepunkt i nogle aspekter. Men glem ikke, at I er en helt ny familie, og skal ikke gentage de samme fejl, som jeres forældre begik. Den måde, jeres forældre opdragede jer på, er ikke den eneste vej frem, og det er heller ikke nødvendigvis den bedste.

2. Sørg for, at I viser jer selv som en forenet front. Snak privat om reglerne, I gerne vil indføre i hjemmet. Undgå at diskutere eller modsige jer selv foran børnene. Hvis den ene af jer har en konflikt med barnet, er det bedst, at den anden blander sig udenom, indtil problemet er blevet løst.

3. Husk, at I er et hold. I er ikke hinandens fjender, men hinandens allierede. Led efter løsninger sammen, og undgå beskyldninger og magtkampe.

4. Vær konsekvent med grænsesætningen. Efterlad ikke opgaven om børneopdragelse til den anden, og underminimer ikke hinandens hårde arbejde. Hvis I har lavet en aftale, skal den overholdes. Det kræver en stor indsats at opdrage et barn, men det er et smukt ansvar.

Det kan interessere dig ...
Opdragelse af dine børn er en privatsag
Børnenes Verden
Læs den på Børnenes Verden
Opdragelse af dine børn er en privatsag

Når det kommer til opdragelse af dine børn, er det kun dig som ved hvad de har brug for. Ingen bør fortælle dig, hvordan du opdrager dine børn.
Indholdet på Børnenes Verden er udelukkende til information og læring. På intet tidspunkt kan det erstatte diagnosen, rådgivningen eller behandlingen fra en fagperson. I tilfælde af tvivl er det bedst at gå til en betroet specialist.