Tre lege til at lære børn om konflikthåndtering

En fundamental del af uddannelse og opdragelse af børn, er at lære børn omkring konflikthåndtering.
Tre lege til at lære børn om konflikthåndtering
Francisco María García

Skrevet og kontrolleret af jurist Francisco María García.

Sidste ændring: 30 september, 2022

Før eller senere, vil alle komme ud for konflikter i deres liv. Derfor, er det fundamentalt at have de rigtige værktøjer i disse situationer. Så, hvordan kan vi lære vores børn omkring konflikthåndtering?

En fundamental del af uddannelse og opdragelse af børn, er at lære børn omkring konflikthåndtering. For at få dette til at ske, skal de kunne udtrykke følelser, og udvikle kommunikations-færdigheder og tolerance. Børn skal også kunne maksimere deres evne til at arbejde i grupper, og tænke på det fælles gode.

Adskillige forskellige lege er brugbare for at opnå dette mål, særligt i uddannelsesmæssige miljøer. Disse lege hjælper med at etablere konfliktløsnings-dynamikker på en sjov og kreativ måde for børn.

Nedenfor, vil vi kigge på tre eksempler på lege, der kan hjælpe børn med at lære konflikthåndtering.

Lege til at lære børn om konflikthåndtering

1. Den indre cirkel

Målet med at lege “den indre cirkel”, er at vise, at enhver person har motiver, der varierer fra andre. Den hjælper også med at lære børn at forstå og respektere meninger fra deres jævnaldrende, selv når disse er modsat deres egne. Med disse målsætninger, er målet med legen at lære børn, hvordan de løser konflikter.

Først, skal adskillige frivillige forme en lille cirkel – omkring 6 eller 7. Resten af børnene skal lave en større cirkel, rundt om den første.

Den, der dikterer legen – som regel en lærer – vil foreslå en problemstilling, der skal debatteres. Dette kan omhandle en reel konflikt, der eksisterer blandt gruppen, eller det kan være et fiktivt problem.

Børnene i den indre cirkel, skal debattere problemet. Når de er færdige, skal resten af børnene gøre det samme. I den anden samtale, skal de også analysere, hvorfor de første børn meldte sig frivilligt til at være i den indre cirkel. Hvad var deres motiver?

På samme tid, skal de tale om, hvordan de var uenige med de meninger, som de andre børn havde. Hvis dette opstår, skal de analysere, hvorvidt respekt var vist eller ej i henhold til de forskellige synspunkter.

Slutteligt, skal de diskutere, hvorvidt nogle af dem ændrede mening efter øvelsen. Den, der dikterer, er fundamental i denne leg.

børn der sidder rundt om et bord med en voksen

2. Spindelvævet

I spindelvæv-legen, skal deltagerne bevæge sig igennet et spindelvæv, uden at røre det. Målet med denne uddannende leg er, at opbygge børns færdigheder i samarbejde omkring beslutninger og konflikthåndtering. Børn skal lave at stole på deres jævnaldrende, og sætte pris på samarbejde.

For at gennemføre denne aktivitet, skal du bruge noget solidt tråd og et åbent rum – helst udenfor. Du skal også bruge adskillige poster, eller træer, så du kan sikre trådende på hver side.

Før legen starter, skal du lave et spindelvæv med tråden. Vævet skal bestå af huller af forskellig størrelse – det største hul skal være et sted, der er hævet.

Idéen er, at børnene skal kravle gennem spindelvævet til den anden side, uden at røre det. Med andre ord, uden at røre ved tråden. For at gøre dette, skal de tænke over den bedste måde, hvorpå de kan komme igennem hullerne, og hjælpe hinanden. 

Du kan øge motivationen blandt børnene ved at skabe en historie omkring behovet for at “undslippe” gennem spindelvævet.

Ved afslutningen af aktiviteten, skal hver af grupperne lave en evalueringGennem denne debat, skal alle deltagerne analysere mekanismerne af det samarbejde, som de brugte. Tovholderen i legen, skal også få dem til at tale om, hvordan de følte gennem øvelsen.

Spindelvævet gør det muligt for børnene at løse problemer som en gruppe. Som et indirekte resultat, vil børnene forbedre deres sociale færdigheder.

“Disse lege vil hjælpe med at etablere konklifthåndterings-dynamikker på en sjov og kreativ måde for børn.”

3. Rollespil

Rollespil er en typisk måde, hvorpå børn kan lære om konflikthåndtering. Hovedformålet er, at udvikle og skabe empati bland deltagerne. Aktiviteten involverer, at de skal udspille rigtige eller fiktive situatioenr. Der kan være op til 20 deltagere med i legen.

Guiden, eller læreren, skal foreslå en konfliktsituation. Hvis der allerede er problemer, der har skabt spændinger eller konflikter i gruppen, er det en god mulighed til at konfrontere dem. Ellers, kan guiden også finde på en hypotetisk situation.

glade børn med papir i hænderne

For at begynde, spørger guiden efter frivillige, der skal spille rollerne af historiens hovedaktører. Selvfølgelig, skal børnene have et par minutter til at studere karaktererne.

Dernæst, skal børnene udspille situationen. Efter rollespillet, skal børnene debattere i grupper. Formålet med diskussionen er, at der skal komme en fælles forståelse – en slags enighed.

Som du kan se, er alle disse aktiviteter simple og sjove. Derfor, er det nemt at fange opmærksomhed og motivation til at få børnene til at deltage. Særligt i skolen og med deres venner.

Vælg den leg, du tænker vil være den mest effektive til at lære børnene om vigtigheden af at kunne konflikthåndtering. 


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2006). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.4135/9780857024701
  • Hakkarainen, P., & Veresov, N. (1998). Leikki , mielekkyys ja lapsen kehitys. Kasvatus.
  • Lapponi, S. F. (2000). Resolución de conflictos en la escuela: una herramienta para la cultura de paz y la convivencia. Contextos Educativos. Revista de Educación, (3), 91-106. https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/466/430
  • Ros, V. L., & Eberle, T. (2003). Utilizar los juegos para aprender a resolver conflictos.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.