5 anbefalinger til at passe på børns høresundhed

Selv om det ofte overses, er det vigtigt at beskytte børns hørelse for at sikre deres udvikling, kommunikation og sprog.
5 anbefalinger til at passe på børns høresundhed

Sidste ændring: 20 april, 2023

Som forældre er vi forpligtet til at beskytte vores børns velfærd gennem kærlighed og forebyggelse. Dette omfatter ikke kun at sikre, at de får en god kost og hyppige lægeundersøgelser, men også at anvende strategier til at fremme deres udvikling. I dag vil vi dele nogle tips til at passe på børns høresundhed.

Evnen til at høre og forstå lyde er afgørende for menneskers indlæring, kommunikation og socialisering. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har ca. 32 millioner børn i verden imidlertid høreproblemer.

Det er en af de mest almindelige lidelser i barndommen. Det er nødvendigt at træffe forebyggende foranstaltninger for at undgå mulige problemer i fremtiden

Pas på børns høresundhed med disse tips

Den spanske sammenslutning af børnelæger (AEP) rapporterer, at tre ud af hver 1.000 nyfødte har en eller anden form for døvhed eller helt eller delvist høretab, når det gælder hørelse af lyde i det ene eller begge ører. Tidlig opdagelse af disse høreproblemer kan sammen med grundlæggende pleje gøre en stor forskel i forhold til at forbedre børnenes livskvalitet.

Her er nogle anbefalinger til at tage sig af børns høresundhed.

1. Udfør regelmæssige høreundersøgelser

Barns øre tjekkes som eksempel på at passe på børns høresundhed

Det er afgørende at opdage døvhed hos nyfødte børn for at sikre deres rette udvikling. I mange tilfælde er høretab hos spædbørn ikke tydeligt, før de er flere måneder gamle, hvilket kan forsinke diagnose og behandling. Men jo tidligere det bliver opdaget, jo hurtigere kan du gribe ind for at minimere de negative virkninger.

Sørg for at tage dit barn med til hver eneste af deres undersøgelser, og husk, at mange hospitaler nu screener nyfødte og spædbørn for høretab.

Disse tests indebærer normalt, at der anbringes et særligt høreapparat i barnets øre for at måle reaktioner på lyde. På nettet kan du nemt finde høreklinikker i nærheden af dig, så du kan tage af sted med dit lille barn, hvis der er tegn på alarm.

2. Brug høreværn i støjende miljøer

Brugen af høreværn på støjende steder er vigtig for at beskytte børns ører. Meget høje og konstante lyde kan skade hørelsen, især hos små børn, som har mere følsomme ører end voksne.

En undersøgelse fra Acoustical Society of America rapporterede, at børns eksponering for høj rekreativ støj, f.eks. fra koncerter eller sportsbegivenheder, bør reduceres. Det er vigtigt, at forældrene lærer børnene at bruge høreværn korrekt, f.eks. ørepropper eller støjreducerende hovedtelefoner, for at passe på deres høresundhed.

3. Sæt lydstyrkerammer på elektroniske enheder

Når børn har adgang til smarte enheder som mobiltelefoner, tablets, computere eller fjernsyn, anbefaler WHO, at man indstiller og blokerer den maksimale lydstyrke, så børnene ikke overskrider mere end 60 % af den samlede kapacitet.

Mange af disse elektroniske enheder har indstillinger for forældrekontrol, der gør det muligt at begrænse den maksimale lydstyrke og blokere adgangen til upassende indhold. På samme måde har forældrene en forpligtelse til at sætte grænser for legetiden gennem positiv kommunikation.

4. Undgå langvarig brug af hovedtelefoner for at passe på børns høresundhed

Barn med hovedtelefoner på

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan påvirke børns og voksnes høresundhed og er en af de vigtigste årsager til høretab. Det er vigtigt, at børn ikke bruger hovedtelefoner i mere end en time om dagen ved moderat lydstyrke.

Det skal bemærkes, at hovedtelefoner, der er placeret direkte i øret, kan være mere skadelige for hørelsen end hovedtelefoner, der er placeret over øret. Det er bedre for børn at bruge sidstnævnte så meget som muligt.

5. Opmuntr til fysisk aktivitet og god ernæring

Regelmæssig fysisk aktivitet kan forbedre den kardiovaskulære sundhed og sænke blodtrykket, hvilket reducerer risikoen for sygdomme, der kan skade hørelsen. Desuden kan en afbalanceret kost, der indeholder fødevarer, der er rige på vitaminer og mineraler, såsom frugt og grøntsager, være med til at beskytte høresystemet.

På grund af ovenstående er det vigtigt at tilskynde børn til at lege for at motionere. Man bør også give dem en sund kost fra en tidlig alder.

Følg disse anbefalinger for at passe på børns høresundhed

Evnen til at lytte er grundlæggende for børns udvikling og velvære. Det er afgørende at træffe foranstaltninger til at beskytte deres ører fra den tidlige barndom. Husk, at forældre og plejere har en grundlæggende rolle i pasningen af børn. Vi skal lære dem gode høre- og hygiejnevaner, samtidig med at vi overvåger deres eksponering for støj.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.