Hvordan planeten Jorden blev skabt

Hydrosfæren er det lag på Jorden, der sammenslutter vandet over og under den kontinentale skorpe. 
Hvordan planeten Jorden blev skabt

Sidste ændring: 28 februar, 2020

Universets oprindelse er et mysterium, som videnskaben formentlig aldrig vil være i stand til at løse. Hvordan planeten Jorden blev skabt, er blot endnu et gæt, selvom hypotesen, vi vil præsenere i dag, virker til at være korrekt.

Vores fantastiske planet blev født for omkring 4,54 billioner af år siden. Meget har ændret sig siden den tid, hvor der ikke var andet end konglomerater af sten og gasser. Høje temperaturer, højt tryk og eksplosioner… Vi vil forsøge at give dig en simpel forklaring på, hvordan eksperter mener, at planeten Jorden blev skabt.

De fleste videnskabsfolk tror på, at en enorm eksplosion fandt sted, kendt som Big Bang, for 13,8 billioner af år siden. Eksplosionen forårsagede en udskydning af store mængder af masser i enhver retning. Over tid, fandt denne masse sammen og begyndte at forme sole, stjerner, planeter og stjernetåger… som fandt sammen og skabte galakser.

Hvordan planeten Jorden blev skabt

Fra den samme sky af stjernestøv, tog planeten Jorden og solen form. Først, fik kraften fra tyngdekraften skyen til at slutte sig sammen i små asteroider og, dernæst, større sten.

Da disse større sten fandt sammen og smeltede sammen, blev de til primitive planeter. Og, dernæst, som om nogen legede med et kosmisk spil af marmor, begyndte de at støde ind i hinanden.

Disse kollisioner genererede en stor mængde af energi. Og, denne energi, sammen med de elementer, der udgjorde disse primitive planeter, forårsagede en stigning i temperaturen i deres indre, hvilket smeltede stenene. Med tidens gang, begyndte de ydre lag af Jorden at køle ned, selvom dens kerne forblev brændende varm.

Jorden var lokaliseret i den helt rigtige distance fra solen for at denne afkøling kunne forekomme. Dog, forblev planeten et uboeligt og barsk sted. Den manglede stadig en gasholdig atmosfære, og den var fyldt med floder af lava, der var resultatet af vulkanske udbrud. Men, denne lava gjorde ikke andet end at bidrage til en forøgning af Jordens skorpe.

Som et resultat af disse vulkanske udbrud, frigrav Jordens overflade urgasser, der skabte atmosfæren. Dog, på dette tidspunkt, bestod atmosfæren af hydrogen, helium, metan, ammonium, noble gasser og nogle spredtliggende oxygenpartikler.

Formationen af vand på planeten Jorden

Den begyndende oxygen, sammen med atmosfærisk hydrogen, undergik optimale pres- og temperaturbetingelser. Som et resultat heraf, kondenserede de til de dyrebare vandmolekyler, der gør livet på vores planet muligt. Faktisk, til i dag, er livet uden tilstedeværelsen af vand utænkeligt.

Land, hav og luft kæmpede i lang tid, indtil de nåede deres rette plads og begyndte at sætte sig i lag. En kerne af brændende varm væske, oceaner, kontinentale, ydre skorper og atmosfæriske gasser… disse udgør formationen af planeten Jorden. Et unikt eksempel, a priori, på grund af organiseringen af dens stratus.

De lag, der udgør planeten Jorden

Strukturen af Jorden er virkelig det, der gør den så speciel. Den unikke formation af vores planet har 4 lag med deres underlag, med en indbyrdes forbindelse mellem dem alle. Disse egenskaber gør livet på Jorden muligt. Ydermere, er planeten i sig selv i live og i en tilstand af konstant transformation.

animation af sfærer omkring jorden

Geosfæren

Geosfæren er det lag, der inkluderer alt fra centrum af Jorden, kernen, til Jordens skorpe. Radius af denne sfære måler omkring 3660 km. Den består af adskillige underlag. Disse inkluderer en indre kerne, en ydre kerne, en øvre kappe, asthenosfære, lithosfære og den oceanske og kontinentale skorpe.

Biosfæren

Biosfæren refererer til de lag, der er vært for alle de levende væsener, der bor på vores planet. Floder, have, bjerge, søer, ørkener… Vi kan finde levende væsener under vandet. På samme tid, der der levende væsener, der lever op til 9,6 km over havniveauet.

Hydrosfæren

“Havet er alt. Det dækker syv tiendedele af den landlige klode. Dets åndedrag er rent og giver liv. Det er et enormt øde sted, hvor manden aldrig er ensom, for han sanser den vævende kreation på hver hånd. Det er den fysiske inkarnation af en overnaturlig eksistens… For havet i sig selv er intet andet end kærlighed og følelse.”

– Julio Verne, Viaje al centro de La Tierra –

Hydrosfæren er det lag på Jorden, der sammenslutter vandet over og under den kontinentale skorpe. Det inkluderer have, søer, floder, oceaner, polar indlandsis, vanddamp og grundvandsmagasiner.

Dette lag dækker op til 70% af vores planet, selvom kun 3% af dette vand er ferskvand. Planetens vand går gennem en konstant cyklus, der involverer 3 stadier: væske, fast og gas.

Atmosfæren

Atmosfæren er et lag af gasser, der kulminerer formationen af planeten Jorden, der fungerer som en gigantisk kuppel. Den beskytter os fra solens stråler og små asteroider.

Ydermere, bidrager den med de perfekte betingelser for livet, takket være dens oxygenrige komposition (21%). Den eksakte procentdel varierer på grund af stratus og underopdeler atmosfæren i underlag. Disse er troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, ionosfæren og exosfæren. Alle disse lag har, til sammen, en radius på omkring 10.000 km.

Det kan interessere dig ...
Hvilke faktorer sikrer succes i skolen?
Børnenes Verden
Læs den på Børnenes Verden
Hvilke faktorer sikrer succes i skolen?

Alle forældre ønsker at deres børn får succes i skolen, men det er ikke alle der helt ved hvilke faktorer dette afhænger af.  • Capas de la tierra. (última consulta octubre 2019). Formación de La Tierra [artículo en web]. Recuperado de: www.capasdelatierra.org
  • Capas de la tierra. (última consulta octubre 2019). Capas de la Tierra [artículo en web]. Recuperado de: www.capasdelatierra.org
  • Astronomía. (última consulta octubre 2019). Cómo se formó La Tierra [artículo en web]. Recuperado de: www.astronomia.com