Hvad er pædiatrisk psykologi?

Pædiatrisk psykologi fokuserer på børns udvikling - fysisk, men mest af alt emotionelt. Specifikt er det studiet af børns opfattelse af dem selv, inklusiv det miljø, der omgiver dem. 
Hvad er pædiatrisk psykologi?
María Alejandra Castro Arbeláez

Bedømt og godkendt af psykolog María Alejandra Castro Arbeláez.

Sidste ændring: 03 juli, 2023

Pædiatrisk psykologi er specialiseret i studiet af psykologiske processer i løbet af barndommen som en del af børns udvikling. Det begyndte i det 19. århundrede med et mere biologisk fokus. Dog udvidede feltet sig i det 20. århundrede med teorier, såsom psykoanalyse, kognitiv psykologi og konstruktivisme.

Jean Piagets bidrag satte kursen for pædiatrisk psykologi med hans “læringsteori”. Denne psykolog dedikerede sig selv til at undersøge stadierne i børns udvikling.

Piaget gav en beskrivelse af, hvordan børn opfatter dem selv og verden omkring dem, fra fødslen til ungdomsårene. 

Hvordan pædiatrisk psykologi studerer børn

Med en forståelse for at børn er yderst komplekse, dækker denne disciplin over børns motoriske, sproglige, emotionelle, indsigtsfulde, fysiske, kognitive og sociale aspekter. Pædiatriske psykologer kan have base i den ene eller anden videnskabelige skole og basere deres interventioner på bidrag i hver teori.

Pædiatrisk psykologi adresserer den måde, hvert udviklingsstadie opererer på for hvert barn, eller omvendt og etablerer parametre og forskrifter (opretholder generelt en bred margen af relativitet) inden for feltet med børns mentale helbred.

Ligeledes adresserer pædiatriske psykologer børn i deres miljømæssige kontekst. Selvfølgelig er det afgørende at vide og forstå miljøet, når det kommer til at etablere en diagnose og behandling. Så den professionelle er nødt til at etablere:

  • Hvordan kontekstuelle variabler (familie, skole) og biologiske karakteristika (genetik) spiller sammen, når det kommer til påvirkningen af børns adfærd.
  • Hvordan miljømæssige ændringer påvirker børns mentale helbred.
lille pige hos terapeut

Emner fra Piagets kognitive teori

For at forstå pædiatrisk psykologi er det vigtigt at forstå den måde, kognitivisten Jean Piaget fremlagde det på. Grundlæggende set hævede teorien, at børn naturligt opnår evnen til at løse visse problemer i hver alder: motoriske, kognitive og emotionelle.

For Piaget blev udviklingsstadierne forstået som kognitive strukturer. Disse baser udvikler sig med tiden, altid i samme orden.

Dog er idéen ikke at fokusere på subjektets alder. I stedet skal man fokusere på at hvert kognitive stadie sker uden at springe nogen over. På samme tid skal hvert stadie integreres jævnt med det, der kommer efter.

Stadierne i børns udvikling er som følger, ifølge Jean Piaget:

  • Det sensomotoriske stadie (0 til 2 år). Børn kommer til at kende verden og deres egne evner gennem deres sanser.
  • Det præoperationelle stadie (0 til 7 år). Børn er i stand til symbolisk tankevirksomhed, hvilket gør tale mulig, blandt andre ting. Dog bliver deres tanker i dette stadie ved med at være egocentriske. Med andre ord forstår de kun verden gennem deres eget perspektiv.
  • Det konkrete operationelle stadie (7 til 12 år). Børn er i stand til at indføre logisk deduktion og deduktive principper. Sammenlignende processer, såsom reversibilitet og serialisering, er nogle af de færdigheder, der tilegnes i dette stadie. Dog ekskluderer denne “studieperiode” stadig abstrakt tænkning.
  • Det formelle operationelle stadie (12 år og opefter). Subjektet tilegner sig evnen til at lave hypoteser, projicering og komplette formelle processer i løbet af ungdommen og voksenårene.

I dag er de kulturelle ændringer enorme, og børn præsenterer meget forskellige former for adfærd sammenlignet med børn for 100 år siden. Disse dage hører du måske termer som “angstlidelse”. Eller du kan genkende “opmærksomhedsproblemer”, “søvnforstyrrelser”, depression eller mere bredt; “autisme spektrum forstyrrelser”.

glad dreng hos terapeut

Disse dysfunktioner forårsager, at børn ikke er i stand til at respondere på bestemte standardnormer. De traditionelle teorier i pædiatrisk psykologi bliver altid revideret og moderniseret, så de passer til behovene hos nye og anderledes generationer.

Allestedsnærværet af teknologi, den hetero-patriarkalske familiekrise og skabelsen af nye typer af familier kræver nye teoretiske tilgange fra pædiatrisk psykologi. 

På den måde er der nye måder at se tingene på, der bliver ved med at ændre sig for undervisning, skoler og læringscentre.

Afslutningsvis vil en gammeldags definition af barndommen skabe en uoverstigelig kløft mellem de nye og gamle generationer. Som et resultat er der mange eksperter, der går over til at indføre videnskabelige parametre til barndommen, hvilket gør kløften endnu større.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.