5 aktiviteter til forebyggelse af mobning i skolen

Arbejdet med følelsesmæssig intelligens bør være en del af aktiviteterne til forebyggelse af mobning i skolerne. Få mere at vide her!
5 aktiviteter til forebyggelse af mobning i skolen

Sidste ændring: 25 juli, 2022

Mobning kræver handling og engagement fra alle, da ingen kommer uskadt ud af et miljø, hvor mobning hersker. Derfor vil vi i denne artikel se på nogle aktiviteter til forebyggelse af mobning i skolen.

Mobning er en situation, der “simrer”. Det er ikke en lejlighedsvis og isoleret form for chikane. Det er heller ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Tværtimod drejer det sig om successiv chikane af offeret, irritation, der gentages dag efter dag og under forskellige modaliteter. Nogle gange verbalt, nogle gange fysisk, nogle gange begge dele.

Det er derfor, at når konsekvenserne bliver synlige – nogle gange på den værste måde – er det kun få mennesker, der bliver overraskede. Faktisk så mange det, andre var medskyldige, og nogle forsøgte at gøre noget, hvilket viste sig at være utilstrækkeligt.

Hvad er mobning?

Mobning er en situation med vedvarende chikane og drilleri udført af en eller flere personer mod en anden. Det sker normalt i skolen, i sportsmiljøer eller i sociale miljøer og forårsager stor lidelse for dem, der oplever det.

Når emnet mobning tages op, mener mange, at det handler om to personer: Offeret og mobberen. Men sådan er det ikke, for hele uddannelsesmiljøet er berørt, enten ved handling eller undladelse, ved at være vidner og medskyldige eller ved at være deltagere.

Du er måske interesseret i: Grunde til, at man ikke bør mobbe børn

Eksempel på, hvorfor forebyggelse af mobning er vigtigt

Med mobning hindres et godt samvær i skolen, og uddannelsesinstitutionen ophører med at være et sikkert og kreativt rum, der fremmer læring.

Skoleaktiviteter til forebyggelse af mobning

Nedenstående gennemgår vi nogle strategier eller aktiviteter til at løse problemet med mobning i skolen og forebygge flere tilfælde.

1. Brug eksempler, hvor mangfoldighed værdsættes i alle dens betydninger

Dette kan opnås på nogle enkle måder. For eksempel ved at vise eleverne billeder af forskellige kroppe, etniciteter, familietyper, funktionaliteter m.m.

På den måde lærer børnene, at der findes andre virkeligheder, der er forskellige fra deres egen, og vi forsøger at se bort fra stereotyper og universelle og hegemoniske skønhedsstandarder, som om de var ideelle.

2. Brug historier eller film, afhængigt af elevernes alder

Gennem andre historier er det muligt indirekte at tage fat på nogle hverdagssituationer med mobning. Det er vigtigt at ledsage dette materiale med et rum til at reflektere over følelser, så man ved, hvordan børn har det, når de står over for visse scenarier.

3. Udarbejd regler for sameksistens til forebyggelse af mobning

Der kan gennemføres en brainstorming med alle eleverne om de normer og regler, der bidrager til harmonien i gruppen i det daglige.

Når man er færdig, kan man udarbejde en “kontrakt”, som alle underskriver, og hvormed de forpligter sig til at overholde og respektere retningslinjerne for samvær. Hvis der opstår mange idéer, bør de vælge nogle af dem, hvorved de lærer kommunikations- og forhandlingsfærdigheder.

4. Lav aktiviteter i skiftende grupper som en del af forebyggelse af mobning

Med disse forslag tilskyndes gruppens medlemmer til at lære hinanden at kende. Du kan også opfordre dem til at dele noget personligt, f.eks. deres yndlingshobby. Mange gange opdager børn gennem sociale oplevelser, at de har flere ligheder med andre, end de tror.

5. Lav aktiviteter, der arbejder med følelsesmæssig intelligens

Skolerne kan ikke være et “sterilt” miljø, hvor der kun overføres viden, for følelser er en del af folks liv, og værdien af empati skal indfødes fra barndommen.

En måde at opnå dette på er at finde på en dag, hvor man “giver til andre”. Hver fredag bør en gruppe børn f.eks. lave en aktivitet for at overraske resten af deres klassekammerater og dele en hyggelig stund: En leg for at starte dagen, en sang eller en lækker snack.

Dette er en måde at bringe dem tættere på hinanden på, skabe sammenhold og hjælpe dem med at nyde tiden sammen.

Ud over disse foranstaltninger er det vigtigt, at der er protokoller til forebyggelse af mobning med konkrete konsekvenser, når det sker. Det er afgørende at tage hensyn til, at straf ikke er lig med læring. Det er en foranstaltning, der på kort sigt tjener til at stoppe problemet, men som ikke ændrer adfærd hos dem, der udfører den.

Mobning i skolen

Når det drejer sig om mobning, skal vi have et bredere syn og være i stand til at foretage en kompleks læsning af virkeligheden. For enhver, der mobber, kan også være offer på andre områder. Derfor er det vigtigt at sætte delene sammen for at forstå helheden.

Du kan være interesseret i: 5 typer af mobning

Mobning er et problem for alle

Nogle gange undervurderer vi virkningerne af mobning ved at retfærdiggøre det som noget, der altid har eksisteret. Men bare fordi mobning og chikane har eksisteret i lang tid, betyder det ikke, at det er rigtigt eller bør normaliseres.

Derudover skal vi holde op med at tænke på mobning som et problem i barndommen eller som “noget, der vil gøre dem stærke” til at klare livets modgang.

Mobning fortæller os om mangler, manglende ressourcer til at forholde sig til andre, ens egne vanskeligheder osv. Det har alvorlige konsekvenser, både for den fysiske og psykiske sundhed, hos offeret og i omgivelserne. Lad os stoppe med at tro, at mobning er noget, der kun sker i skolegården. For de skadelige virkninger påvirker os alle.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Cerezo, F. (2009). Bullying: análisis de la situación en las aulas españolas. International Journal of Psychology and Psychological Therapy9(3), 383-394.
  • Paredes, M. T., Álvarez, M. C., Lega, L. I., & Vernon, A. (2008). Estudio exploratorio sobre el fenómeno del” Bullying” en la ciudad de Cali, Colombia. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y juventud6(1), 295-317.
  • Trautmann, A. (2008). Maltrato entre pares o” bullying”: Una visión actual. Revista chilena de pediatría79(1), 13-20.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.