Teorier om tilegnelse af sprog

I den følgende artikel, vil vi kigge nærmere på nogle af de mest velkendte teorier omkring tilegnelse af sprog. Det er en proces, der begynder, når børn er omkring 12 måneder gamle. 
Teorier om tilegnelse af sprog
Marta Crespo Garcia

Skrevet og kontrolleret af pædagog Marta Crespo Garcia.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Der er adskillige, forskellige tilgange eller perspektiver, der har forklaret processen med udvikling af sprog. I dag, vil vi kigge på de mest velkendte teorier omkring tilegnelse af sprog, så bliv ved med at læse.

Sproget hos spædbørn begynder i det prælingvistiske stadie. Dette stadie varer fra det tidspunkt, barnet bliver født, til omkring 12-måneders-alderen. Dernæst, kommer det lingvistiske stadie. Under dette, begynder børn på den komplekse proces med at tilegne sig et sprog. De begynder at erhverve sig og håndtere sproget på et funktionelt niveau.

Teorier omkring tilegnelse af sprog

Skinners teori om operant konditionering eller teorien om behaviorisme

B. F. Skinner mente, at udviklingen af sproget eksklusivt afhænger af ekstern stimuli. Ifølge denne amerikanske psykolog og forfatter, finder tilegnelsen af sproget sted ved hjælp at operante konditioneringsmekanismer.

I begyndelsen, imiterer børn de lyde, de hører i det sprog, som voksne bruger. Dernæst, begynder de at associere visse ord med bestemte situationer, objekter eller handlinger.

mor der leger med lille pige

Sprog er noget, der er meget komplekst, og den behavioristiske teori er ikke så god til at forklare det. Den påtænker ikke nogen stadier i tilegnelsen af sproget. Ifølge denne teori, er sproget blot en sammenfatning.

Ej heller, forklarer den, hvorfor alle børn følger en sammenlignelig proces i udviklingen af sproget. Det positive aspekt ved denne tilgang er, at efterfølgende studier påtænker konteksten og et barns måde at tale på.

Chomskys psykolinvistiske teori: Den medfødte hypotese

Ifølge Chomsky, udvikler sproget sig baseret på medfødte strukturer. Ifølge denne forfatter, er der en faktor, kaldet “service for tilegnelse af sprog”. Denne faktor er noget medfødt, der eksisterer i et individs biologiske og genetiske faktorer, og den afgør tilegnelsen og udviklingen af sproget.

Fra denne service, er børn i stand til at danne velstrukturerede sætninger og forstå, hvordan de skal bruge grammatiske regler.

Ifølge den medfødte hypotese, eksisterer der ingen relation mellem sprog og tanker, og begge processer er uafhængige. Af den årsag, er nuværende studier ikke enige med denne teori. Dog, er nutidens eksperter enige i, at mennesker har en medfødt tendens til at tilegne sig sprog.

Bruners teori: Den pragmatiske tilgang

Brungers tilgang forsøger at lede efter en tredje vej, der tager konstruktivisme og sociale interaktioner i betragtning. Den søger at udfylde gabet mellem det umulige og det mirakuløse (Skinners immigration og Chomskys medfødte).

Bruner, en amerikansk psykolog, koncentrerede sine studier omkring social interaktion. Han mente, at passende interaktionsrammer skal være til stede for at læring kan finde sted. Dette er kaldt stilladsopsætning.

Han introducerede konceptet med “Støttesystemer til tilegnelse af sprog” (Language Acquisition Support Systems” (LASS)). Inden for dette støttesystem, beskriver forfatteren babysprog – sproget, som voksne bruger til at henvende sig til små børn. Det hjælper børn, så de kan udtrække strukturen og reglerne ved sproget. Bruner fastholdt, at børn vil lære at tale ved at interagere med deres mor.

Babysprog er karakteriseret ved at være et langsomt, kortfattet, repetitivt og simpelt sprog, der fokuserer på det konkrete (her og nu). Studier har demonstreret, at selv 4-årige bruger dette sprog til at tale til mindre børn.

Piagets teori om tilegnelse af sprog

Ifølge den schweiziske psykolog, Jean Piageter sprog og tanker to processer, der har en tæt relation. Kognitive processer og strukturer går forud for forekomsten af sprog.

Den hensigtsmæssige udvikling af disse kognitive processer gør det muligt for forekomst og udvikling af sprog. Men, når først et barn tilegner sig et sprog, bidrager det til bedre tankeudvikling.

“Børn har kun en reel forståelse for det, de selv opfinder, og hver gang vi forsøger at lære dem noget for hurtigt, afholder vi dem fra at genopfinde det selv”.

– Jean Piaget –

lille dreng der rækker tunge

Vygotskys teori: Den sociokulturelle tilgang

Den sovjetiske psykolog, Lev Semyonovich Vygotsky, mente, at udviklingen af sproget og tankerne hos børn udvikler sig uafhængigt. Derfor, begynder børn at udvikle privat tale. Med andre ord, taler de med dem selv for at løse problemer og slappe af i mødet med spænding. Sproget bliver, derfor, et instrument til at regulere adfærd.

Når børn når 4-års-alderen, begynder sammenstrømningen af sproget og tankerne. Børn formår at gå fra ekstern privat tale til intern tale.

Fra dette tidspunkt, bliver sproget mere intellektuelt og tankerne bliver verbaliseret. Med andre ord, er der en sammenstrømning mellem sprog og tanker. Så, ifølge Vygotsky, ender sproget, som begynder som et socialt fænomen, med at blive et individuelt, intrapsykisk fænomen.

“Et ord, tom for tanke, er en død ting, på samme måde, som en tanke, der ikke ledsages af ord, forbliver i skyggerne.”

– Vygotsky –

Det, du skal have i tankerne, i henhold til teorier omkring tilegnelse af sprog

Når vi tager de mest anerkendte punkter fra de forskellige teorier omkring tilegnelse af sprog i betragtning, kan vi konkludere, at børn besidder en medfødt kapacitet, der prædisponerer dem for at lære sprog. Ydermere, for at sproget kan udvikle sig korrekt, har børn brug for et tilstrækkeligt miljø, der gør det muligt for udvikling af både sprog og tanker.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.